Gedaan met laden. U bevindt zich op: Digital Leaders Academy Onze oplossingen

Digital Leaders Academy

Via haar expertisecentrum Digital Leaders Academy biedt Digitaal Vlaanderen oplossingen aan voor de digitale transformatie van Vlaamse en lokale overheden.

De Digital Leaders Academy verzorgt opleidingen rond digitale strategie en transformatie, verzamelt beste praktijken rond deze thema’s en brengt geïnteresseerden met elkaar in contact via netwerksessies. Op die manier wil de Digital Leaders Academy (DLA) de digitale maturiteit van de Vlaamse overheidsdiensten verhogen.

De Academy is een uitstekend platform om de digitaliseringsprojecten van uw eigen organisatie kenbaar te maken aan anderen, maar ook om feedback in te winnen bij ervaringsdeskundigen als uw digitaliseringsplannen nog in de kinderschoenen staan.

Opleiding

Met een niet-technische introductiereeks richt de Academy zich op leidinggevenden binnen de Vlaamse overheid en lokale besturen die verantwoordelijkheid hebben, of willen nemen, over digitale transformatieprojecten binnen hun entiteit.

Elk voorjaar (februari tot mei) en elk najaar (september tot december) wordt er een Digital leaders Academy georganiseerd. Het programma beslaat 10 halve dagen en wordt afgerond met een slotevent. Het totaal aantal deelnemers is beperkt tot 25.

Aan het einde van de opleiding ontvangt u een certificaat dat staaft dat u de opleiding met succes heeft gevolgd.

Programma

Het programma bevat 4 modules gebaseerd op het OESO-raamwerk digitale overheid:

De aanpak is actiegericht, met een goede mix tussen theorie, praktijk en een lerend netwerk van deelnemers en experten binnen en buiten de overheid (universiteiten, onderzoekscentra, bedrijven, buitenland). Voor de deelnemers worden na afloop van het programma verdere netwerkevents georganiseerd om elkaar te blijven ontmoeten. Het slotevent van de opleiding is eveneens een netwerkevent voor alle oud-leerlingen van de Digital Leaders Academy waarbij de deelnemers van de lopende reeks hun eigen cases aan een breed publiek kunnen voorstellen.

Doelpubliek Digital Leaders Academy

De Digital Leaders Academy is een overkoepelend programma dat wordt opgezet om zowel de leiderschapsvaardigheden als de professionele vaardigheden die nodig zijn binnen een digitale overheid te ontwikkelen. Het gaat hier vooral om bewustwording van het potentieel van digitale technologieën om te transformeren. De professionele vaardigheden die u daarbij nodig heeft zijn het begrijpen van stakeholder noden, iteratieve oplevering en data gedreven werking.

De doelgroep zijn leidinggevenden (N-1, N-2) binnen de Vlaamse overheid en lokale besturen die verantwoordelijkheid hebben, of willen nemen, over digitale transformatieprojecten binnen hun entiteit. Waar relevant wordt aangemoedigd om in duo in te schrijven samen met een IT-manager, IT-architect of IT-projectleider binnen dezelfde entiteit.

Via bevragingen naar de wensen en noden van onze deelnemers breiden we ons aanbod ook uit naar specifieke doelgroepen met een uitdiepend programma. We denken dan bijvoorbeeld aan gerichte opleidingen voor data-stewards, productontwikkelaars, AI,..

Deelnemen aan de Digital Leaders Academy

In het voorjaar van 2024 start een nieuwe reeks in Brussel. Het programma en de data vindt u hieronder. Voor deze opleiding van 10 halve dagen en een slotevent met mogelijkheid om uw eigen case voor te stellen, betaalt u 1300 EUR.

Digital Leaders Academy Brussel voorjaar 2024

Opleiding steeds van 13-17u:

Module 1Het potentieel van digitale transformatie herkennen

Sessie 1
Sessie 2

1 februari
8 februari

Begrijpen van digitale transformatie
Gebruikers goed begrijpen

Module 2Gebruikers en hun noden begrijpen

Design sprint
Sessie 1

28, 29 februari en 1 maart
6 maart


Overheid als platform

Module 3Samenwerken binnen een iteratieve aanpak
Sessie 1
Sessie 2
13 maart
27 maart
Iteratieve ontwikkeling
Agile management
Module 4 Vertrouwen hebben in data en het gebruik ervan
Sessie 1
Sessie 2
17 april
2 mei
Data driven
Artificiële intelligentie
SlotsessieVoorstellen van eigen uitgewerkte case
uitgewerkte case15 meiVoorstellen van eigen uitgewerkte case


Netwerksessies

Op regelmatige basis worden er netwerksessies georganiseerd voor alle leden van de Digital Leaders Academy. Meestal zijn dit middagsessies waarbij 1 à 2 thema’s worden besproken en waarna er tijdens een broodjeslunch tijd is om bij te praten. Deelname aan de netwerksessies is gratis.

Kennisdeling

Als oud-deelnemer wordt u opgenomen in het netwerk van de Digital Leaders Academy. Daardoor krijgt u de kans om deel te nemen aan bijkomende kennisdelingsmomenten die via de partners van Digitaal Vlaanderen worden aangeboden.