Herbekijk de Sandbox Vlaanderen showcases van 26 november 2020 en 30 april 2021!

Op 26 november stond onze tweede Sandbox Vlaanderen showcase op de agenda en op 30 april 2021 de derdie editie. Beide sessies keer gingen we volledig digitaal. De volledige showcases kunnen herbekeken worden voor wie deze gemist heeft.

Herbekijk de Sandbox Vlaanderen showcase van 26/11/2020 ((opent in nieuw venster))

Herbekijk de Sandbox Vlaanderen showcase van 30/04/2020 ((opent in nieuw venster))

Lopende experimenten

Shayp helpt Het Facilitair Bedrijf om het waterverbruik te monitoren én verlagen

De technologie van Shayp ((opent in nieuw venster)), een Belgische start-up, maakt gebruik van machine learning om het waterverbruik in een gebouw op afstand te monitoren, kostelijke waterlekken op te sporen en schade te voorkomen. Door middel van eenvoudige draadloze dataloggers, die men koppelt met pulsklare watermeters, wordt continu data verzameld over de hoeveelheid water die gebruikt wordt in een gebouw. Deze data kan ook verzameld worden uit reeds bestaande dataloggers onder bepaalde voorwaarden. Een algoritme, ontwikkeld door Shayp, gaat aan de slag met de verzamelde data en herkent meteen afwijkende gebruikerspatronen die op een mogelijk lek wijzen.

Om hun innovatieve oplossing te valideren is Shayp op zoek naar een partner binnen de Vlaamse overheid. Het Facilitair Bedrijf (HFB) is hiervoor de geschikte partner. Het agentschap staat nu reeds in voor het beheer van de meeste kantoorgebouwen van de Vlaamse overheid, en zal die taak in de toekomst opnemen voor alle kantoorgebouwen. Dit beheer omvat onder meer energiebeheer, werkplekdiensten, ICT, catering, schoonmaak, vastgoedbeheer en technisch beheer.

In een eerste fase van dit Sandbox-experiment levert HFB historische data aan van het waterverbruik in een drietal gebouwen. Deze data zal betrekking hebben op 2019 en 2020. Shayp zal deze data analyseren met haar algoritme om zo aan te tonen in welke gebouwen er gedurende bepaalde periodes mogelijke lekken waren, tot hoeveel waterverlies deze lekken hebben geleid en de financiele impact ervan.

Op basis van de resultaten van deze eerste fase wordt door HFB en Shayp gekeken of ook een tweede fase aan het experiment wordt toegevoegd. Hierbij zouden dan één of enkele gebouwen effectief uitgerust worden met dataloggers van Shayp om real time data te verzamelen, analyseren en mogelijke lekken te detecteren. Voorwaarde is dat er een onderhoudsfirma is aangesteld die instaat voor het technisch beheer van de installaties in het gebouw.

Met een dergelijk experiment hoopt HFB een beter zicht te krijgen op kleine lekken die, wanneer ze lange tijd onopgemerkt blijven, tot heel wat water- en dus geldverlies kunnen leiden. Elke liter drinkwater die zo bespaard kan worden heeft ook een belangrijke impact op ons leefmilieu.

HFB test indoor navigatie-oplossing van BlooLoc in het Herman Teirlinckgebouw

Om bezoekers in de gebouwen van de Vlaamse overheid te helpen bij het vinden van de weg naar de verschillende locaties en faciliteiten, lanceerde Het Facilitair bedrijf (HFB) in de loop van vorig jaar een nieuwe Sandbox-challenge rond indoor navigatie. Via digitale ondersteuning wou HFB de bezoekers helpen hun weg te vinden.

BlooLoc ((opent in nieuw venster)) is een Vlaamse start-up die allesomvattende soft- en hardware biedt voor accurate indoor positioning. Met haar product yooBee biedt ze indoor navigatie oplossingen aan, maar ook people- en asset-tracking en data-analytics. Hun voorstel tot oplossing voor deze challenge van HFB werd uiteindelijk weerhouden in de loop van 2020.

Beide partners besloten om voor dit experiment de scope af te bakenen tot het Herman Teirlinckgebouw in Brussel. Daar zouden het gelijkvloers en de eerste verdieping, de publieke zone, met sensoren uitgerust worden. Daarnaast zou ook een deel van het vierde verdieping met sensoren uitgerust worden. Deze twee zones zouden dan gedurende enkele maanden als test-omgeving gebruikt worden. Met een eenvoudig te downloaden app kunnen bezoekers dan een gewenste locatie in het gebouw ingeven. Aan de hand van locatiebepaling via de gemonteerde sensoren weet de app waar de bezoeker zich bevindt in het gebouw en wat de snelste en eenvoudigste weg is naar de gevraagde locatie. Aan de hand van een digitalemap ziet de bezoeker dan de uitgestippelde weg op zijn of haar smartphone.

De corona-crisis gooide heel wat roet in het eten, gezien het plaatsen van de sensoren pas mogelijk was wanneer niet-essentiële werken in het Herman Teirlinck gebouw weer konden doorgaan. Uiteraard dienen er ook voldoende medewerkers en bezoekers in het gebouw aanwezig te zijn om de hele opzet te testen en evalueren.

Maar na lang wachten is het dan zo ver en worden de sensoren momenteel geïnstalleerd en kan het testen van de indoor navigatie-oplossing eindelijk van start gaan. Binnen enkele maanden kan je hier de bevindingen lezen.

Naar machineleesbare regelgeving met Aeco, ABB en Digitaal Vlaanderen

Enkele maanden geleden lanceerden Digitaal Vlaanderen en het Agentschap Binnenlands Bestuur (ABB) een gezamenlijke Sandbox challenge rond Linked Legislation. Het doel hierbij was na te gaan in welke mate wetgevende teksten omgezet kunnen worden in machineleesbare business rules.

Digitaal Vlaanderen bundelt de krachten van Informatie Vlaanderen en de afdeling ICT van het Facilitair Bedrijf. Het nieuwe agentschap wil Vlaamse en lokale overheidsdiensten oplossingen bieden voor hun digitale transformatie.

Het agentschap Binnenlands Bestuur (ABB) is een agentschap van de Vlaamse overheid dat mee bouwt aan duurzaam en democratisch samenleven in diversiteit. Dat doen ze door burgers en bestuur te verbinden en te versterken. ABB staat onder andere in voor het beleid omtrent lokale besturen in Vlaanderen.

De challenge rond Linked Legislation klonk als muziek in de oren voor de start-up Aeco ((opent in nieuw venster)). Dit jonge technologiebedrijf ontwierp een innovatieve technologie om op een volledig nieuwe manier om te gaan met regelgeving. Hierbij vertrekken ze vanuit juridische regels en vormen deze om tot een gestructureerd computermodel waarmee ze concrete problemen kunnen oplossen.

Om deze challenge aan te pakken bakende de drie partners een duidelijke scope af waarbinnen een Sandbox-experiment opgezet zal worden. Concreet zal gefocust worden op regelgeving van lokale besturen rond belastingen op kantooroppervlakten. Het doel is om een demo-tool te bouwen waarbij automatisch data wordt opgehaald over kantooroppervlaktes en de geldende regelgeving rond belasting op kantooroppervlakte in een specifieke gemeente. Deze tool kan dan lokale besturen inzicht geven in wat bijvoorbeeld de impact zou zijn van een aanpassing van hun regelgeving hierrond. Daarnaast kan een dergelijke tool ook bedrijven nuttige info verschaffen over wat de gevolgen zijn bij het kiezen van een bedrijfslocatie op basis van de geldende regelgeving rond belastingen op kantooroppervlakte in een specifieke gemeente.

Voor ABB past dit experiment ook mooi in hun programma rond Lokale Besluiten als geLinkte Open Data (LBLOD). Het programma omvat alle ABB-projecten over gelinkte data (linked data) en lokale besluitvoering. Linked data is een digitale methode om informatie te structureren en te publiceren, zodat mensen en (zoek)machines het kunnen raadplegen op internet. Om dit in de praktijk te brengen is steeds een standaardiseringsproces nodig en met dit experiment kan ABB nagaan of dit versneld kan worden met een partner als Aeco.

Het Facilitair Bedrijf zet in op energie-efficiëntie met de slimme sensoren van bcheck

bcheck ((opent in nieuw venster)) is een jonge start-up die een oplossing heeft ontwikkeld om opvolging van bestaande klimaatinstallaties te optimaliseren en problemen tijdig te detecteren en kostenefficiënt op te lossen. Door het plaatsen van eenvoudige sensoren op verwarmings- en koelingsinstallaties worden deze continu gemonitord. De data die dit oplevert is op elk moment beschikbaar op een online platform, dat ook een waarschuwingen geeft bij abnormale waarnemingen, nood aan onderhoud signaleert én op termijn ook defecten kan voorspellen.

bcheck streeft hiermee een hoger doel na: de klimaatverandering aanpakken door de energie-efficiëntie te verbeteren en het ondersteunen van inspanningen om te vergroenen voor een duurzame toekomst.

Om hun innovatieve oplossing te valideren was bcheck op zoek naar een partner binnen de Vlaamse overheid. Het Facilitair Bedrijf (HFB) is hiervoor de geschikte partner. Het agentschap staat in voor het beheer van alle kantoorgebouwen waarin de administratie van de Vlaamse overheid zetelt. Dit beheer omvat onder meer werkplekdiensten, ICT, catering, schoonmaak, vastgoedbeheer en technisch beheer.

Voor het experiment zal een verwarmingsinstallatie in één van de gebouwen dat door HFB beheerd wordt, aan de Guffenslaan 9 in Hasselt, gedurende een jaar uitgerust worden met enkele sensoren van bcheck. Tijdens deze periode kunnen de gebouwbeheerders dan de balans opmaken in welke mate de data dat dit zal opleveren hen helpt bij een duurzamer en efficiënter energiebeheer en mogelijke comfortverhoging.

Smarchy maakt automatisch Enterprise Architecture-model voor DMOW

Smarchy ((opent in nieuw venster)) is een jonge Vlaamse start-up die een eenvoudig te gebruiken tool ontwikkelde die organisaties toelaat om automatisch een Enterprise Architecture-model te bouwen én te onderhouden. Smarchy wil hiermee een oplossing bieden voor de grote tijds- en effortinvestering die vandaag nodig is om een Enterprise Architecture-model op te stellen en vooral te onderhouden over een langere periode.

Na enkele veelbelovende tests met hun prototype heeft Smarchy een Minimum Viable Product (MVP) opgeleverd van hun tool. Om deze tool nu te testen en valideren was Smarchy op zoek naar een partner binnen de Vlaamse overheid die hiermee in een Sandbox-experiment aan de slag wou gaan.

Het Departement Mobiliteit en Openbare Werken (DMOW) ondersteunt de Vlaamse minister bij de beleidsvoering inzake mobiliteit en verkeersveiligheid en inzake investeringen, beheer en exploitatie van de transport- en de haveninfrastructuur in Vlaanderen. Net als voor vele andere grote organisaties is het voor DMOW een uitdaging om een Enterprise Architecture-model te bouwen en up-to-date te houden. En was het dus een ideale kans om samen met Smarchy hierrond een experiment op te zetten.

In en eerste fase levert DMOW de nodige data aan vanuit haar Configuration management database (CMDB), een database die door een organisatie wordt gebruikt om informatie over hardware- en softwareassets op te slaan. Op basis van deze data zal het Enterprise Architecture-model van DMOW opgebouwd worden door de Smarchy-tool. Hierna worden mogelijk nog andere relevante bronnen met het model verbonden in de verdere loop van het project.

Doel van dit experiment voor Smarchy is om hun tool te valideren en na te gaan of deze klaar is om effectief te lanceren op de markt. Voor DMOW zit de grote meerwaarde van het experiment in de mogelijkheid om een duidelijk zicht te krijgen op de as-is situatie van hun Enterprise Architecture-model. Dat zal hen dan beter toelaten om de juiste strategie te bepalen om naar de gewenste to-be situatie te evolueren.

Bothive en VLAIO testen chatbot voor de 'starten met je eigen zaak'-site

Bothive ((opent in nieuw venster)) is een jonge startup die zich specialiseert in het bouwen van virtuele assistenten (chatbots). Ze helpen daarbij bedrijven en organisaties met het automatisch beantwoorden van vragen en het verhogen van conversies met hun klanten en gebruikers.

Starten met je eigen zaak ((opent in nieuw venster))’ is een website van het Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO) waar alle info kan teruggevonden worden over het wat en hoe bij het starten van een eigen zaak.

Via de website krijgt VLAIO dagelijks heel wat vragen van toekomstige ondernemers rond de regelgeving, formaliteiten en procedures die komen kijken bij het opstarten van een eigen zaak. Vaak betreft het dezelfde vragen waar een standaard antwoord reeds voor uitgeschreven is.

Samen met Bothive is VLAIO nu aan het bekijken in welke mate een chatbot de bezoekers van de website ‘Starten met je eigen zaak’ die met vragen zitten, snel en efficiënt kan beantwoorden.

In een eerste fase leverde VLAIO alle FAQ’s aan zodat Bothive deze kon verwerken en de chatbot kon trainen. In een tweede fase hebben de mensen van VLAIO de chatbot getest en verder gefinetuned om in een derde fase effectief live te gaan met de chatbot.

Annelies Leysen van het contactcenter van VLAIO : “De voorbije maanden zijn ontzettend druk geweest voor de medewerkers van het contactcenter gezien de toetstroom aan vragen rond de verschillende corona-premies van de Vlaamse overheid. Maar we zijn er toch ingeslaagd de chatbot intern te testen met onze medewerkers.” Ondertussen staat de chatbot effectief live op de website van ‘Starten met je eigen zaak ((opent in nieuw venster))’ en kan iedereen deze mee testen. De komende weken kan gemeten worden welk percentage van vragen effectief door de bot beantwoord kunnen worden. Door het inzetten van een chatbot zullen kandidaat-ondernemers 24/24 en 7/7 bij VLAIO terecht kunnen met hun vragen.

IS IT A PLANE helpt met automatisch opsporen van gebouwmutaties op basis van digitale luchtbeelden

Digitaal Vlaanderen staat in voor het beheer en onderhoud van het Grootschalig Referentie Bestand of Basiskaart Vlaanderen (GRB). Dit is de digitale topografische referentiekaart voor Vlaanderen. Het GRB bevat grootschalige informatie/geometrieën van gebouwen, percelen, wegen en hun inrichting, waterlopen, spoorbanen en het wegennetwerk.

In kader van de actualisatie van de basiskaart spoort Digitaal Vlaanderen gebouwmutaties op aan de hand van recente luchtbeelden. Dit gebeurt momenteel via een manuele screening: een operator scrolt of pant manueel de luchtbeelden op zoek naar wijzigingen tussen de luchtbeelden en het GRB: nieuwe gebouwen/sloping gebouwen/verbouwingen.

Via een Sandbox Vlaanderen-challenge wou Digitaal Vlaanderen nagaan of de manuele screening kan vervangen worden door een vol-automatische screening aan de hand van beeldherkenning.

IS IT A PLANE ((opent in nieuw venster)) is een scale-up uit Kortrijk die al enkele jaren innovatieve drone en data analyse oplossingen aanbiedt. Het bedrijf wil dronetechnologie integreren in bestaande bedrijfsprocessen met betrekking tot het optimaliseren van deze processen. Daarbij zetten ze ook in op de verwerking en interpretatie van areal data via artificiële intelligentie. Denk hierbij bijvoorbeeld aan beeldherkenning en analyse, volume berekening of het maken van digital twins.

Gezien hun veld van expertise diende IS IT A PLANE een voorstel tot oplossing voor de challenge in, dat door Digitaal Vlaanderen werd weerhouden.

Het Sandbox-experiment dat beide partners zullen opstarten bestaat uit twee verschillende fases:

  • In een eerste fase zal er een software model getraind worden op het automatisch herkennen en annoteren van gebouwstructuren op luchtbeelden van Vlaanderen. Waarbij de moeilijkheid zit in het kunnen onderscheiden van gebouwstructuren van zaken als vrachtwagens, hoge bermen, … en een zeer hoge correctness en completness te bekomen
  • Wanneer het model voldoende getraind is voor de herkenning van gebouwstructuren zal in een tweede fase door het model een vergelijking gemaakt worden tussen luchtbeelden van jaar X met jaar X+1. Hierbij is het de bedoeling dat het model dan gebouwmutaties automatisch herkent zodat er automatisch een melding kan gebeuren voor actualisatie van de Basiskaart Vlaanderen (GRB).

Afgeronde experimenten