Momenteel zijn er twee versies beschikbaar van het Digitaal Hoogtemodel, namelijk het Digitaal Hoogtemodel Vlaanderen I dat tussen 2001 en 2004 werd gerealiseerd, en het Digitaal Hoogtemodel Vlaanderen II dat tussen 2013 en 2015 opgebouwd werd.

Deze hoogtegegevens worden in drie groepen onderverdeeld:

  • standaard producten: dit zijn de producten die voor een breed publiek bestemd zijn en kunnen gebruikt worden zonder gespecialiseerde kennis;
  • brondata: dit zijn de onbewerkte LiDAR puntenwolken waarvan alle standaard producten werden afgeleid. Deze puntenwolken zijn inzetbaar voor allerhande (ook professionele) toepassingen. Verschillende commerciële en open source software pakketten bieden al standaard ondersteuning voor LiDAR puntenwolken;
  • testdata: op basis van de testdata kan de gebruiker nagaan welke product(en) beantwoord(t/en) aan de vereisten van de toepassing(en) die hij of zij voor ogen heeft.