FLEPOS is een dienstverlening van Digitaal Vlaanderen waarbij correctiesignalen afkomstig van navigatiesatellieten via mobiel internet worden verspreid. Deze correctiesignalen maken het mogelijk om overal in Vlaanderen een positie nauwkeurig te bepalen.

Het gebruik van de FLEPOS-diensten is volledig gratis, enkel de verbindingskosten via mobiel internet tussen de gebruiker en FLEPOS zijn ten laste van de gebruiker.

Het FLEPOS-netwerk is gebiedsdekkend voor het Vlaamse Gewest, het Nederlandse deel van de Westerschelde en het Belgisch Continentaal Plat op de Noordzee. Het gebruik van FLEPOS voor RTK-metingen buiten deze gebieden wordt ten zeerste afgeraden.

Voor wie?

Sinds de oprichting in oktober 2002 is FLEPOS uitgegroeid van een systeem dat bijna uitsluitend door landmeters werd gebruikt, naar een bijna onmisbaar systeem dat gebruikt wordt in combinatie met andere professionele toepassingen zoals

  • data-inwinning met behulp van mobilemappingplatformen
  • precisielandbouw en machinesturing bij infrastructuurwerken
  • baggerwerken en maritieme operaties
  • drones voor professionele toepassingen

Ook wordt FLEPOS gebruikt in het onderwijs en bij innovatief onderzoek.

FLEPOS is evenwel niet bedoeld voor levenskritische toepassingen. Door de gebruikte RTK-technologie met bi-directionele communicatie, is de bandbreedte en rekenkracht beperkt en kan FLEPOS niet gebruikt worden voor massaconsumer-toepassingen (smartphones, IOT,..) met grote hoeveelheden afnemers.

Hoe werkt FLEPOS?

Het FLEPOS 3.0-netwerk bestaat momenteel uit 45 GNSS-referentiestations, waarvan Digitaal Vlaanderen 33 referentiestations in eigen beheer uitbaat. Deze 33 stations leveren data aan de RTK-dienstverlening. De RINEX-data kan worden gedownload via de Reference Data Shop of via de FTP-site. Zowel de RTK-dienstverlening als de RINEX-data staan gratis ter beschikking van de gebruiker.

Actuele status

Bekijk de actuele status van het Flepos-netwerk via deze webpagina met de overzichtskaart(opent in nieuw venster).

In geval van storingen kan u de status volgen via de tweets op @FleposSupport(opent in nieuw venster).

Uitgelicht: FLEPOS bestaat 20 jaar en wordt steeds aantrekkelijker

Oorspronkelijk werd de centimeternauwkeurige positiebepaling (FLEPOS) vooral gebruikt door landmeters, maar meer en meer wordt FLEPOS gebruikt voor landbouw, machinesturing en innovatieve toepassingen.

Hoe komt dat en hoe werkt FLEPOS? U leest het hier.

Aan de slag met FLEPOS