Gedaan met laden. U bevindt zich op: België (BeSt Add) Gebouwen- en Adressenregister

België (BeSt Add)

Om efficiënt informatie tussen de verschillende overheden uit te wisselen was er nood aan een adresstandaard voor alle overheidsniveaus in België. De gewestelijke en federale partners starttten daarom het project ‘Belgian Streets and Addresses’ (‘BeSt Add’) op. Dit leidde tot het samenwerkingsakkoord “BeSt Add”, gepubliceerd in het Staatsblad op 22 januari 2016.(opent in nieuw venster)

Volgens de kern van dit akkoord zijn de drie gewesten beheerder van het adressenregister. De steden en gemeenten krijgen de rol van initiator van adressen.

Het Adrescomité stuurt de uitvoering van het akkoord. In deze vergadering werd het adresmodel voor uitwisseling van adresgegevens vastgelegd, en werden regels bepaald rond het vaststellen en toekennen van adressen. Het Adrescomité stuurt ook de ontwikkeling van een gegevensuitwisselingsplatform, met het koppelen en ontsluiten van de gewestelijke adresgegevens naar de federale partners.

Impact op het Adressenregister

Er is geen technische impact op het Adressenregister. Het uitwisselingsmodel BeSt Add is volledig compatibel met het Adressenregister.

Bij de praktische uitwerking van BeSt Add is er aanzienlijke impact op data en applicaties die niet aangesloten zijn op het Adressenregister. De federale partners -zoals het Rijksregister (RR), de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO), het kadaster (AAPD)- stemmen immers hun adresdata af op het BeSt Add model. Applicaties die de oude structuur volgen, moeten worden aangepast.

Impact op het gegevensdelingsplatform MAGDA

Doordat de federale bronnen (KBO, RR, AAPD) hun gegevens nu ook in het BeStAdd-formaat gaan aanbieden, is er wel technische impact op de webservices van het platform MAximale GegevensDeling tussen Administraties (MAGDA).

Meer informatie over het gegevensdelingsplatform MAGDA vind je hier.

De volledige tekst van het samenwerkingsakkoord vind je hier(opent in nieuw venster).