Gedaan met laden. U bevindt zich op: Het Organisatieregister Onze oplossingen

Het Organisatieregister

Het organisatieregister identificeert en beschrijft organisaties binnen de publieke sector. 

Het organisatieregister (ook gekend als “Wegwijs organisatie”) identificeert en beschrijft organisaties binnen de publieke sector. De Vlaamse overheid is een onderdeel hiervan, maar ook lokale overheden en leveranciers en klanten van publieke dienstverlening zijn geïdentificeerd in het organisatieregister. In totaal gaat het vandaag om bijna 50.000 organisaties/organisatie-eenheden die minstens over een naam en een unieke identificator, of OVO-code, beschikken.

OVO-code

De OVO-code voor organisaties kan vergeleken worden met een KBO-nummer voor economische actoren. Het organisatieregister brengt hiermee "once only" in de praktijk en zorgt voor vereenvoudiging in interacties tussen de verschillende overheden en tussen overheden en klanten van publieke dienstverlening (zoals vzw’s of verenigingen). Het authentiek beschikbaar maken en herbruikbaar stellen van gegevens van organisaties is essentieel voor de uitbouw van loketfunctionaliteiten en het stroomlijnen of automatiseren van dienstverlening.

Waarom het organisatieregister gebruiken?

 • Om Vlaamse en/of lokale overheden binnen eigen toepassingen of applicaties uniek te identificeren.
 • Voor automatisch updates bij naamswijzigingen of fusies en splitsingen van organisaties.
 • Voor een overzicht van alle departementen en agentschappen per beleidsdomein, inclusief hun contactgegevens en leidinggevend topkader.
 • Om (cultuur)verenigingen uniek te identificeren bij het aanbieden van dienstverlening. Om beschrijvende informatie (zoals naam, contactgegevens en adres) over te nemen in het aanvraagformulier.

Opzet Organisatieregister

Het organisatieregister identificeert en beschrijft organisaties binnen de Vlaamse publieke sector.

 • Stap 1
  • Je vindt het volledige organogram van Vlaamse overheidsorganisaties terug alsook belangrijke functies zoals het leidinggevend topkader.(opent in nieuw venster) Daarnaast zijn ook belangrijke organen (zoals raden van bestuur) geregistreerd inclusief de posten en mandaten. Tot slot geven we aan de hand van toepassingsgebieden inzicht in het regelgevend kader dat de organisatie definieert (bv. Het Bestuursdecreet).

  • Entiteiten van de Vlaamse overheid kennen (bijna) allemaal een “decentraal beheerder” die aanpassingen kan maken aan de organisatiedata van zijn/haar organisatie in het register. Hierbij denken we bijvoorbeeld aan contactgegevens of gebouwen en adressen. Die contactgegevens stromen door naar Vlaanderen.be(opent in nieuw venster) en informeren de burger over de overheid en via welke weg je die kan bereiken.

  • Via de gebruikersapplicatie(opent in nieuw venster) kan je het organisatieregister doorzoeken of specifieke rapporten m.b.t. de Vlaamse overheid opvragen, zoals een overzicht van het leidinggevend topkader(opent in nieuw venster) of een overzicht van organen(opent in nieuw venster) onderhevig aan MEP-bepalingen (evenwichtige participatie van mannen en vrouwen).

  • Ook de Vlaamse Regering(opent in nieuw venster), inclusief de ministerposten en bijhorende kabinetten zijn opgenomen in het organisatieregister.

  • De Vlaamse overheid behelst niet alleen departementen en agentschappen, maar ook Eigen Vermogens, Vlaamse openbare instellingen, zoals VRT of De Watergroep nv, etc. Het betreft dus een brede invulling van de Vlaamse overheid.

 • Stap 2

  Publieke entiteiten, die geen onderdeel uitmaken van de Vlaamse overheid, worden geregistreerd in het organisatieregister, inclusief het regelgevend kader dat de organisatie als zijnde publiek benoemt. We denken hierbij bijvoorbeeld aan lokale besturen zoals gemeenten en steden, opdrachthoudende verenigingen, OCMW-verenigingen of autonome gemeentebedrijven.

 • Stap 3

  Publieke entiteiten kunnen rechtspersoonlijkheid hebben en dus ook gekend zijn in de Kruispuntbank voor Ondernemingen (KBO). Het organisatieregister heeft daarom een integratie met KBO opgezet en neemt informatie uit KBO over bij de aanmaak van organisaties in het register (zoals het KBO-nummer, de naam en de locatie van de organisatie).

 • Stap 4

  Entiteiten die in relatie staat tot de overheid, hetzij als leverancier, hetzij als afnemer van publieke dienstverlening worden geïdentificeerd in het register. Hergebruik door andere overheden is mogelijk zodat identificatie/aanmelden voor dienstverlening gemakkelijker en efficiënter kan verlopen. Hierbij denken we bijvoorbeeld aan verenigingen of zorg- en onderwijsinstellingen.