Gedaan met laden. U bevindt zich op: Wettelijke omkadering: Verwerkingscharter Mijn Burgerprofiel

Wettelijke omkadering: Verwerkingscharter

Charter voor de verwerking van persoonsgegevens

Om juridisch correct te werken is het belangrijk om voor elke integratie het Charter voor de Verwerking van Persoonsgegevens in te vullen en te ondertekenen. Dit charter bestaat uit 2 delen:

  • Een Pdf-document(PDF bestand opent in nieuw venster) vooraf getekend door Digitaal Vlaanderen
  • Een gepersonaliseerd Word-document dat u tijdens het aansluitproces ontvangt via mail. Hierin zijn uw bestaande en aangevraagde aansluiting(en) aangevinkt. Dit document kunt u eventueel aanpassen, vervolgens ondertekenen en ons terugbezorgen.

Ondertekenen kan door de leidend ambtenaar in uw organisatie. Voor lokale besturen is dit de algemeen directeur. Voor Vlaamse overheidsdiensten is dit de administrateur-generaal of secretaris-generaal.

Het Charter geldt standaard voor onbepaalde duur. Mocht u dit document liever voor bepaalde duur zien, duid dan zelf de geldigheidsperiode aan.

Tip: Heeft u plannen om in de toekomst extra aansluitingen op te zetten, vink dan gerust alle gewenste applicatiecomponenten al aan. Zo hoeft u het Charter niet telkens opnieuw te laten ondertekenen.

Waarom een Verwerkingscharter

Het Verwerkingscharter bevat de algemene voorwaarden om de samenwerking met Digitaal Vlaanderen formeel te maken. Om de administratie hiervoor zo eenvoudig mogelijk te houden, nemen we zelf het initiatief om u met dit charter een overzicht van onze rechten en plichten te geven, inclusief de bepalingen om de GDPR (General Data Protection Regulation) na te leven.

Wanneer er een inhoudelijke aanpassing aan het Verwerkingscharter nodig is, brengen we u daarvan 30 dagen van tevoren op de hoogte. Bij een nieuwe versie van het Verwerkingscharter neemt Digitaal Vlaanderen ook zelf het initiatief om u het meest recente document ter goedkeuring en ondertekening te bezorgen.