Gedaan met laden. U bevindt zich op: Recht van Voorkoop (RVV) Onze oplossingen

Recht van Voorkoop (RVV)

Digitaal Vlaanderen zorgt voor de ontwikkeling, het aanmaken, het bijhouden en het bekendmaken van het Geografisch themabestand ‘Vlaamse voorkooprechten’ voor de werking van het e-voorkooploket (Vlaamse Landmaatschappij).

Een voorkooprecht is het recht om een perceel dat te koop wordt aangeboden, voor dezelfde prijs en onder dezelfde modaliteiten, bij voorrang op de kandidaat-koper aan te kopen.

Alle begunstigden van een voorkooprecht geven via het RVV-themabestand aan op welke percelen zij een voorkooprecht wensen uit te oefenen. Ze kunnen namelijk enkel nog hun voorkooprechten uitoefenen, indien zij de percelen waarop zij een voorkooprecht hebben, in het RVV-themabestand hebben ingeladen.

Raadplegen

Het RVV- themabestand wordt sinds 1 oktober 2012 ontsloten via het e-voorkooploket van de VLM, waarop onder andere instrumenterende ambtenaren (notarissen) een beroep doen om na te gaan of er op een bepaald perceel al dan niet een voorkooprecht rust. Burgers kunnen terecht op de Geopunt kaarttoepassing Recht van voorkoop-themabestand. (opent in nieuw venster)

Aan de slag met RVV

Indien u als begunstigde of leverancier RVV-records wenst op te laden in het Geografisch themabestand ‘Vlaamse voorkooprechten’, kan u deze stappen volgen: