Gedaan met laden. U bevindt zich op: Vlaamse AI-strategie Vlaamse digitale strategie

Vlaamse AI-strategie

Artificiële intelligentie (AI) biedt aanzienlijke voordelen voor Vlaamse en lokale overheidsinstellingen. We willen het potentieel van AI benutten en de kracht ervan omarmen, maar op een verantwoorde manier. 

Het is omwille van die nood aan vangrails om het gebruik van AI in goede banen te leiden, dat het AI Expertisecentrum van Digitaal Vlaanderen een Vlaamse AI-strategie uitwerkt in de schoot van het Stuurorgaan Vlaams Informatie- en ICT-beleid.

Onderstaande documenten maken onderdeel uit van of geven verdere invulling aan deze Vlaamse AI-strategie, en geven overheden in Vlaanderen een raamwerk om op terug te vallen wanneer ze overwegen om AI te ontwikkelen en/of te integreren in hun overheidsprocessen en -dienstverlening.  

Principedocument Vlaamse AI-strategie

In samenwerking met vertegenwoordigers van overheden in Vlaanderen werden zes leidende principes gedefinieerd die de ontwikkeling en het gebruik van AI binnen overheden in Vlaanderen in goede banen moet leiden. Deze principes werden verder uitgewerkt in een principedocument, dat verder ingebed zal worden in de Vlaamse AI-Strategie.

Richtlijnen voor het gebruik van publiek toegankelijke generatieve AI

Generatieve AI-tools bieden opportuniteiten voor overheden in Vlaanderen, maar brengen ook bepaalde (snel evoluerende) risico’s en valkuilen met zich mee. Dit document biedt richtlijnen voor het gebruik van deze tools, identificeert potentiële risico’s en valkuilen, en geeft voorbeelden van gepast en ongepast gebruik. Het benadrukt het belang van de adequate beheersing van de risico’s en biedt concrete tips voor het praktisch gebruik.

Op deze manier willen we concreet invulling geven aan één van de zes leidende principes, namelijk dat er voldoende AI-bewustwording moet zijn om weloverwogen en verantwoord met (generatieve) AI om te kunnen gaan.

Contact

Heeft u vragen over de Vlaamse AI-strategie of bovenstaande documenten? Neem dan contact op met het AI Expertisecentrum via digitaal.vlaanderen@vlaanderen.be(opent in uw e-mail applicatie).