Voorwaarden

U moet voldoen aan de toelatingsvoorwaarden voor het hoger onderwijs.

U moet ook een hogeschool of universiteit vinden die de mogelijkheid biedt om de opleiding of het opleidingsonderdeel van uw keuze te volgen met een examencontract. De voorwaarden voor het afsluiten van een examencontract worden mee bepaald door het bestuur van de instelling waar u wilt studeren.

U behaalt het diploma als volgt:

  • U slaagt voor een opleidingsonderdeel wanneer u 10 op 20 behaalt. Hiervoor krijgt u een creditbewijs en een vrijstelling.
  • U slaagt voor de volledige opleiding wanneer u alle creditbewijzen van alle opleidingsonderdelen hebt behaald. Op dat ogenblik hebt u recht op het diploma.

Procedure

Zoek een hogeschool of universiteit die de gewenste opleiding organiseert én die ook de mogelijkheid biedt om ze te volgen met een examencontract. Dat kan in het Hogeronderwijsregister(opent in nieuw venster). Sluit een examencontract af vóór de uiterste inschrijvingsdatum (de hogescholen en universiteiten bepalen zelf tot wanneer u zich kunt inschrijven). Zorg ook dat u het studiegeld op tijd betaalt.

In het examencontract staan de voorwaarden om deel te nemen aan onderwijsactiviteiten en om gebruik te maken van onderwijsondersteunende faciliteiten. Die kunnen verschillen van instelling tot instelling. Als verschillende instellingen uw opleiding aanbieden, kunt u het best de examencontracten vergelijken.

Kost

Het studiegeld voor een examencontract bestaat uit een vast gedeelte en een variabel gedeelte per studiepunt. Het studiegeld(opent in nieuw venster) wordt jaarlijks aangepast aan de index.

Uitzonderingen

De hogeschool of universiteit bepaalt zelf welke opleidingsonderdelen wel of niet in aanmerking komen voor een examencontract. Ze moet dit wel altijd motiveren.