Bedrag

U krijgt als werkgever de volledige vrijstelling van de socialezekerheidsbijdragen voor die werknemer.

Duur

De doelgroepvermindering geldt voor maximaal 8 kwartalen. Na die periode komt uw werknemer in aanmerking voor de doelgroepvermindering voor oudere werknemers.

Hou rekening met de onderstaande factoren.

Doelgroepvermindering combineren met andere maatregelen


Doelgroepvermindering voor oudere niet-werkende werkzoekenden (58+)