Aanvraag via DmfA-aangifte

 • Stap 1

  In Ecaro, de onlinedienst van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ), is niet zichtbaar of de werknemer in aanmerking komt voor de doelgroepvermindering. De betrokken werknemers hoeven zich namelijk niet in te schrijven bij VDAB om in aanmerking te komen.

  Controleer daarom grondig of u en uw werknemer aan alle voorwaarden voldoen.

 • Stap 2

  U duidt de gevraagde vermindering aan met de verminderingscode 6320 op de tewerkstellingslijn in uw DmfA-aangifte aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid.

  Op de website van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid vindt u meer informatie over de DmfA-aangifte.

 • Stap 3

  Bevestig in uw DmfA-aangifte dat uw werknemer daadwerkelijk prestaties leverde.

 • Stap 4

  De Rijksdienst voor Sociale Zekerheid laat u weten of hij de doelgroepvermindering toekent of weigert. In dat laatste geval krijgt u ook de reden van de weigering meegedeeld.


Doelgroepvermindering voor oudere werknemers (58+)