Gedaan met laden. U bevindt zich op: Doelgroepvermindering voor personen zonder recente, duurzame werkervaring

Doelgroepvermindering voor personen zonder recente, duurzame werkervaring

Werft u een persoon zonder recente, duurzame werkervaring aan van minstens 25 jaar en jonger dan 58 jaar? Dan hebt u sinds 1 oktober 2023 mogelijk recht op een doelgroepvermindering. Met die doelgroepvermindering kunt u onder bepaalde voorwaarden een vermindering krijgen op de socialezekerheidsbijdragen die u als werkgever moet betalen voor deze werknemer. 

Door de Vlaamse regering goedgekeurde wijziging:

Voor indiensttredingen vanaf 1 juli 2024 gelden de huidige leeftijdsgrenzen niet meer. Vanaf dan komen werknemers in aanmerking als ze niet meer deeltijds leerplichtig zijn en de wettelijke pensioenleeftijd niet bereikt hebben in het kwartaal van indiensttreding.

Voorwaarden

Periodes gelijkgesteld aan werkzoekend

Arbeidsongeschiktheid

Een periode van arbeidsongeschiktheid wegens ziekte of ongeval wordt meegeteld om de periode van 2 jaar zonder duurzame, recente werkervaring te bepalen.

Om deze periode mee in rekening te laten brengen bezorgt de werknemer aan het departement Werk en Sociale Economie (doelgroepkortingen@vlaanderen.be(opent in uw e-mail applicatie)) een getuigschrift voor de periode van de arbeidsongeschiktheid van het ziekenfonds.

Hechtenis of korte tewerkstelling

Deze periode kan alleen gelijkgesteld worden aan een periode van werkzoekend als de werknemer minstens de dag vóór de indiensttreding ingeschreven is als niet-werkende werkzoekende bij VDAB.

Hechtenis

Een periode van hechtenis wordt meegeteld om de periode van 2 jaar zonder duurzame, recente werkervaring te bepalen. Om deze periode mee in rekening te laten brengen bezorgt de werknemer aan het departement Werk en Sociale Economie (doelgroepkortingen@vlaanderen.be(opent in uw e-mail applicatie)) een bewijs van de FOD Justitie. De werknemer kan dat aanvragen:

Korte onderbreking van de inschrijving

Elke onderbreking van maximaal 3 maanden van de inschrijving als niet-werkende werkzoekende wordt gelijkgesteld.

Bedrag

U krijgt als werkgever de vermindering van 1.000 euro per kwartaal als de werknemer 80% of meer van een normale voltijdse prestatie werkt.

Het bedrag van de doelgroepvermindering wijkt af als:

 • de werknemer minder dan 80% van een normale voltijdse prestatie werkt in een bepaald kwartaal. De vermindering wordt in dat geval aangepast aan de deeltijdse tewerkstelling.
 • de vermindering groter is dan de werkgeversbijdrage. De vermindering wordt dan herleid tot het bedrag van de te betalen werkgeversbijdrage.

Lees meer over de berekening van de bedragen(opent in nieuw venster) op de website van de sociale zekerheid.

Duur

De doelgroepvermindering geldt voor maximaal 4 kwartalen, inclusief het kwartaal van indiensttreding.

Hou rekening met onderstaande factoren.

Doelgroepvermindering combineren met andere maatregelen

Let op: de doelgroepvermindering en de structurele vermindering kunnen samen nooit méér bedragen dan de socialezekerheidsbijdrage die u zou moeten betalen.

Aanvragen

Aanvraag via multifunctionele aangifte.

 • Stap 1

  Controleer of de werknemer in aanmerking komt voor de doelgroepvermindering.

  U hebt de werknemer nog niet aangeworven

  Als u de werknemer nog niet hebt aangeworven, vraag hem dan een mail te sturen naar tewerkstelling@vdab.be (opent in uw e-mail applicatie)waarin de werknemer:

  • het rijkregisternummer vermeldt

  • vraagt of hij in aanmerking komt voor deze doelgroepvermindering. De vraag moet om privacyredenen door de werknemer zelf gesteld worden.

  U hebt de werknemer al aangeworven

  • Als u de werknemer al hebt aangeworven, kijk dan in Ecaro,(opent in nieuw venster) de onlinedienst van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ), of de werknemer in aanmerking komt.

 • Stap 2

  U duidt de gevraagde vermindering aan met de verminderingscode 6340 op de tewerkstellingslijn in uw multifunctionele aangifte.

  Op de website van de sociale zekerheid vindt u meer informatie over de multifunctionele aangifte.(opent in nieuw venster)

 • Stap 3

  Bevestig in uw DmfA-aangifte dat uw werknemer daadwerkelijk prestaties leverde.

 • Stap 4

  De Rijksdienst voor Sociale Zekerheid laat u weten of de doelgroepvermindering wordt toegekend of geweigerd. In dat laatste geval krijgt u ook de reden van de weigering meegedeeld.
  Als u van mening bent dat de gelijkgestelde periodes niet in rekening werden gebracht, kunt u contact opnemen via doelgroepkortingen@vlaanderen.be(opent in uw e-mail applicatie).