Gedaan met laden. U bevindt zich op: Echtscheiding door onderlinge toestemming

Echtscheiding door onderlinge toestemming

Als u wilt scheiden, hoeft u geen strijd voor de rechtbank te leveren. Is een dialoog tussen u en uw partner nog steeds mogelijk, dan kunt u scheiden met onderlinge toestemming.

Regelingsakte en familierechtelijke overeenkomst

Bij echtscheiding door onderlinge toestemming komen u en uw partner tot een akkoord over enkele belangrijke familiale en materiële punten. Dat akkoord wordt in een regelingsakte en een familierechtelijke overeenkomst gegoten.

Het akkoord bevat afspraken over:

Komt u er bij de regelingsakte of de familierechtelijke overeenkomst niet uit, dan hoeft u dat conflict niet noodzakelijk voor de rechtbank te beslechten. Een erkend bemiddelaar kan u bijstaan om tot een overeenkomst te komen.

Verzoekschrift indienen bij rechtbank van eerste aanleg

Zodra de regelingsakte en de familierechtelijke overeenkomst opgesteld is, wordt een verzoekschrift ingediend bij een rechtbank van eerste aanleg naar keuze. Is de rechtbank van oordeel dat u en uw partner aan alle voorwaarden en formaliteiten hebben voldaan, dan wordt de echtscheiding uitgesproken en bent u uit de echt gescheiden.

Als scheiden in onderlinge toestemming niet lukt

Lukt het toch niet om in onderlinge toestemming te scheiden, dan is de onherstelbare ontwrichting van het huwelijk de enige mogelijkheid.