Bij echtscheiding door onderlinge toestemming komen u en uw partner tot een akkoord over enkele belangrijke familiale en materiële punten. Dat akkoord wordt in een regelingsakte en een familierechtelijke overeenkomst gegoten.

Het akkoord bevat afspraken over:

Komt u er bij de regelingsakte of de familierechtelijke overeenkomst niet uit, dan hoeft u dat conflict niet noodzakelijk voor de rechtbank te beslechten. Een erkend bemiddelaar kan u bijstaan om tot een overeenkomst te komen.

Zodra de regelingsakte en de familierechtelijke overeenkomst opgesteld is, wordt een verzoekschrift ingediend bij een rechtbank van eerste aanleg naar keuze. Is de rechtbank van oordeel dat u en uw partner aan alle voorwaarden en formaliteiten hebben voldaan, dan wordt de echtscheiding uitgesproken en bent u uit de echt gescheiden.

  • Laatst gewijzigd op 28 maart 2019