Gedaan met laden. U bevindt zich op: Ecocheques

Ecocheques

Als u in de privésector of voor de Vlaamse overheid werkt, is het mogelijk dat u van uw werkgever ecocheques krijgt. De ecocheque is een extralegaal voordeel, iets wat u boven op uw loon krijgt. Er hoeven geen belastingen of sociale lasten op betaald te worden. Daardoor vallen ecocheques minder duur uit voor uw werkgever en tegelijk houdt u er netto meer aan over.

Voorwaarden

Om met ecocheques te kunnen betalen, moet u in de privésector of voor sommige diensten van de Vlaamse overheid werken. Raadpleeg bij twijfel uw personeelsdienst. Daarnaast zijn er drie bijkomende voorwaarden.

  • U moet die ecologische producten of diensten kopen bij een handelaar die de ecocheques aanvaardt. Want handelaars zijn niet verplicht om ecocheques als betaalmiddel te aanvaarden. Handelaars die er wel voor kiezen ecocheques te aanvaarden, moeten zich aansluiten bij 1 van de 3 uitgiftebedrijven: Edenred, Sodexo en Monizze.

  Een ecocheque kan niet in geld worden omgeruild.

  Procedure

  De ecocheque is geen algemeen of automatisch recht. Of u ecocheques krijgt, hangt af van wat er in uw bedrijfssector of uw bedrijf is overeengekomen via een collectieve arbeidsovereenkomst (cao). Als er geen cao is, kan de toekenning van ecocheques ook geregeld zijn in uw individuele arbeidsovereenkomst. De cao, of bij gebrek daaraan uw individuele schriftelijke overeenkomst, bepaalt onder andere

  • het totale bedrag aan ecocheques
  • de waarde van elke afzonderlijke cheque
  • het moment dat de ecocheques worden toegekend. In de meeste gevallen is dat juni.

  Ecocheques worden uitgebracht door privé-ondernemingen, niet door de overheid. Werkgevers die ecocheques willen toekennen aan hun werknemers, moeten die bestellen bij een van de uitgiftebedrijven.

  Financieel voordeel

  U kunt als werknemer per jaar maximaal 250 euro aan ecocheques ontvangen. U krijgt als werknemer ecocheques in verhouding tot de periode dat u werkt en het aantal dagen met loon (of daarmee gelijkgestelde dagen, zoals vakantie of moederschapsrust).