Voorwaarden

Om met ecocheques te kunnen betalen, moet u in de privésector werken. Raadpleeg bij twijfel uw personeelsdienst. Daarnaast zijn er twee bijkomende voorwaarden.

  • Met de ecocheques kunt u alleen welbepaalde ecologische producten en diensten aankopen. In veel gevallen kunt u er ook de plaatsing, de herstelling en het onderhoud van die producten mee betalen.
   Alle goederen en diensten staan opgesomd in een officiële lijst van ecologische producten en diensten. Die lijst wordt samengesteld door de Nationale Arbeidsraad en werd voor het laatst in 2019 uitgebreid. Ze is opgebouwd rond drie categorieën:

   • ecologische producten en diensten
   • duurzame mobiliteit en vrije tijd
   • hergebruik, recyclage en afvalpreventie.
  • U moet die ecologische producten of diensten kopen bij een handelaar die de ecocheques aanvaardt. Want handelaars zijn niet verplicht om ecocheques als betaalmiddel te aanvaarden. Handelaars die er wel voor kiezen ecocheques te aanvaarden, moeten zich aansluiten bij een van de drie uitgiftebedrijven: Edenred, Sodexo en Monizze.
   U kunt makkelijk te weten komen in welke winkels u met ecocheques kunt betalen:

  Geldigheidsduur

  Een ecocheque is maximaal twee jaar geldig. U kunt de cheques dus evengoed twee jaar opsparen om bijvoorbeeld één duurdere investering in energiebesparing te doen.
  U kunt de geldigheidsduur van een ecocheque niet verlengen.

  Een ecocheque kan niet in geld worden omgeruild.

  Coronacrisis

  Voor de maaltijdcheques en ecocheques die vervallen in de maanden maart tot en met juni 2020, wordt de geldigheidsduur verlengd met 6 maanden vanaf de vervaldatum van de betrokken cheques.

  Procedure

  De ecocheque is geen algemeen of automatisch recht. Of u ecocheques krijgt, hangt af van wat er in uw bedrijfssector of uw bedrijf is overeengekomen via een collectieve arbeidsovereenkomst (cao). Als er geen cao is, kan de toekenning van ecocheques ook geregeld zijn in uw individuele arbeidsovereenkomst. De cao, of bij gebrek daaraan uw individuele schriftelijke overeenkomst, bepaalt onder andere

  • het totale bedrag aan ecocheques
  • de waarde van elke afzonderlijke cheque
  • het moment dat de ecocheques worden toegekend. In de meeste gevallen is dat juni.

  Ecocheques worden uitgebracht door privé-ondernemingen, niet door de overheid. Werkgevers die ecocheques willen toekennen aan hun werknemers, moeten die bestellen bij een van die uitgiftebedrijven. Vandaag zijn er drie ondernemingen die ecocheques produceren: Edenred, Sodexo en Monizze.

  Sinds 1 januari 2016 kunt u bij Edenred en Sodexo uw ecocheques ook elektronisch ontvangen. De ecocheques komen dan op dezelfde kaart als de maaltijdcheques. Als u dat wilt, kunt u ook nog papieren ecocheques krijgen. Ook een gemengd systeem is mogelijk: gedeeltelijk elektronisch en gedeeltelijk op papier. Monizze geeft alleen elektronische ecocheques uit.

  Bedrag

  U kunt als werknemer per jaar maximaal 250 euro aan ecocheques ontvangen. Elke cheque heeft een maximale waarde van 10 euro. U krijgt als werknemer ecocheques in verhouding tot de periode dat u werkt en het aantal dagen met loon (of daarmee gelijkgestelde dagen, zoals vakantie of moederschapsrust).

  Meer info