Voorwaarden

Op de website van het Agentschap Innoveren en Ondernemen vindt u alle voorwaarden waaraan uw onderneming en uw investering moeten voldoen ((opent in nieuw venster)). De onderstaande voorwaarden zijn de belangrijkste.

 • Uw onderneming
 • Uw investering
  • moet voorkomen op de limitatieve technologieënlijst (pdf) ((opent in nieuw venster)) (laatste versie 8 mei 2018).
  • moet gebeuren in het Vlaamse Gewest
  • mag pas starten nadat u uw aanvraag hebt ingediend (begindatum = datum eerste factuur)
  • moet starten binnen 6 maanden na de toekenning van de premie
  • moet eindigen binnen 3 jaar na de toekenning (einddatum = datum van de laatste factuur).

U mag een aanvraag indienen voor meerdere technologieën tegelijk. U mag ook investeringen in meerdere exploitatiezetels in 1 aanvraag groeperen.

Procedure

De Ecologiepremie Plus kunt u alleen online aanvragen ((opent in nieuw venster)) in verschillende stappen.

 • U hebt nog nooit een aanvraag voor de ecologiepremie of de kmo-portefeuille ingediend? Registreer u eerst.
 • U bent al geregistreerd als onderneming en gemachtigd persoon voor de ecologiepremie of de kmo-portefeuille? Meld u aan voor een steunaanvraag of om een bestaand dossier op te volgen.

Bedrag

De premie kan van 15 tot 55% van de investering bedragen.
U kunt een bonus op de ecologiepremie krijgen als uw onderneming op de indiendatum van de aanvraag in het bezit is van een geldige eerstelijns energie-, milieu- of eco-efficiëntiescan, een geldig milieucertificaat of een gecertificeerd milieumanagementsysteem.

Het bedrag van de ecologiepremie wordt bepaald door

 • type van de investering (milieu, energie)
 • ecoklasse waartoe een investering behoort op basis van zijn ecologiegetal (de performantie van de technologie)
 • grootte van uw onderneming
 • en de eventuele subsidiebonus.

Voor de precieze bedragen kunt u de subsidietabellen ((opent in nieuw venster)) raadplegen.