DmfA is een afkorting voor Déclaration multifonctionelle/ multifunctionele Aangifte. Met die aangifte dient de werkgever de loon- en arbeidstijdgegevens van zijn werknemers in.

Die gegevens worden gebruikt door de verschillende instellingen van de sociale zekerheid, die belast zijn met ziekteverzekering, werkloosheid, pensioenen, beroepsrisico's, kinderbijslag en jaarlijkse vakantie. Daarom wordt de aangifte 'multifunctioneel' genoemd.