Gedaan met laden. U bevindt zich op: Verplichte meldingen voor uitzendbureaus

Verplichte meldingen voor uitzendbureaus

Wat moet u als erkend uitzendbureau schriftelijk of elektronisch melden aan de Dienst Dienstencheques en Uitzend van het Departement Werk en Sociale Economie?

  • Het adres van uw maatschappelijke zetel wijzigt.
  • Uw uitzendbureau verandert van naam of rechtsvorm.
  • U stelt een nieuwe zaakvoerder of professionele verantwoordelijke aan. Stuur in dit geval ook het cv van de nieuwe professionele verantwoordelijke door, samen met de stavingstukken (diploma’s, tewerkstellingsattesten…) waaruit blijkt dat de persoon voldoet aan de voorwaarden professionele deskundigheid:
    • minstens 3 jaar beroepservaring op managementniveau in de uitzendsector
    • of een masterdiploma of gelijkgesteld diploma, en minstens 10 jaar beroepservaring in de uitzendsector of in de sector van het personeelsbeleid of bedrijfsbeleid.
  • Uw uitzendbureau fusioneert met een andere rechtspersoon.
  • Uw uitzendbureau voert geen activiteiten meer uit in Vlaanderen en wil zijn erkenning laten schrappen.
  • Uw uitzendbureau is failliet. Uw erkenning wordt dan geschrapt.