• Douaneformaliteiten
  U moet rekening houden met een aantal regels als u als particulier aankopen wilt meebrengen uit het buitenland. De Administratie Douane en Accijnzen van de federale overheidsdienst (FOD) Financiën verstrekt informatie over het meebrengen van goederen uit het buitenland, zoals namaakproducten, souvenirs van bedreigde planten- en dierensoorten en de vrijstelling van invoerrechten en btw voor tabaksproducten en alcoholhoudende dranken.
 • Vergunning voor in-, uit- en doorvoer van strategische goederen
  Voor de invoer, uitvoer en doorvoer van strategische goederen (wapens, munitie en daaraan verbonden materieel) hebt u altijd een vergunning nodig.
 • Een voertuig invoeren uit het buitenland
  Als u als particulier een wagen aankoopt in het buitenland om hem in België onder uw naam in te schrijven, moet u enkele maatregelen in acht nemen.
 • Een voertuig meenemen naar een EU-lidstaat ((opent in nieuw venster))
  Verhuist u naar een ander EU-land en neemt u uw auto mee, dan moet u die daar inschrijven en er alle nationale belastingen betalen. U moet uw auto zo snel mogelijk en in elk geval binnen 6 maanden inschrijven.
 • Import en export van exotische dieren en planten ((opent in nieuw venster))
  Op de website van de Europese Unie kunt u de regelgeving in verband met het importeren of exporteren van exotische dieren en planten raadplegen. U leest er wat u wel en niet mag meebrengen vanuit welke regio's en welke papieren u moet hebben voor welke soorten.
 • Reizen met huisdieren
  Voor reizen met honden, katten en fretten zijn er Europese regels vastgelegd, maar voor de meeste andere diersoorten niet. In dat geval gelden zowel de voorschriften van het land van bestemming als die voor de terugkeer naar ons land. Dat is trouwens ook zo voor reizen naar landen buiten de Europese Unie ('derde landen'). Als u met uw huisdier wilt reizen, doet u er goed aan om tijdig alle nuttige informatie over voorwaarden en procedures te raadplegen zodat u niet voor onaangename verrassingen komt te staan. Hou er rekening mee dat alle termijnen strikt moeten worden nageleefd.

Wilt u als onderneming weten welke exportdocumenten u nodig hebt of welke invoerrechten er in het buitenland gelden voor uw goederen, dan kunt u terecht bij het Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen (Flanders Investment and Trade of FIT). Vlaamse bedrijven die nood hebben aan ondersteuning of met vragen zitten over de invoer van goederen uit het buitenland, kunnen zich het best richten tot de ambassade ((opent in nieuw venster)) van het betrokken land of tot de Kamer van Koophandel voor dat land.

Particulieren richten zich tot de Administratie Douane en Accijnzen van de federale overheidsdienst Financiën.

Veelgestelde vragen