Procedure

De Dienst Controle Strategische Goederen van de Vlaamse overheid levert verschillende types van vergunningen af. Op de website van deze dienst vindt u alle informatie. U kunt er ook aanvraagformulieren downloaden. Afhankelijk van de aard van het materiaal wordt u geleid naar de documenten en informatie die u nodig hebt om een vergunning aan te vragen.

Inwoners van Brussel kunnen terecht bij de Directie Externe Betrekkingen van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest.

Uitzonderingen

Het Belgische Leger en de Federale Politie zijn federale instellingen en vragen hun vergunningen voor in- en uitvoer van wapens op het federale niveau aan. Daarvoor kunnen ze terecht bij de Dienst Vergunningen van de Federale Overheidsdienst Economie.