Gedaan met laden. U bevindt zich op: Stopzetting van uw onderneming

Stopzetting van uw onderneming

Net als bij de oprichting van een onderneming gelden er ook formaliteiten voor de stopzetting van een activiteit, of die nu tijdelijk of definitief is.

Uw activiteit stopzetten

Er kunnen verschillende redenen zijn waarom een ondernemer beslist om, vrijwillig of onvrijwillig, zijn activiteiten stop te zetten: pensioen, faillissement, arbeidsongeschiktheid, een overstap naar het loontrekkende statuut…

  • Stap 1

   Uitschrijven uit KBO

   Via een ondernemingsloket schrijft u uw zelfstandige activiteit uit uit de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO).

  • Stap 2

   Stopzetting doorgeven aan btw-kantoor

   U brengt het bevoegde btw-kantoor op de hoogte.

  • Stap 3

   Sociale-verzekeringsfonds en ziekenfonds verwittigen

   U bezorgt een persoonlijke verklaring van stopzetting en een bewijs van stopzetting aan uw sociale-verzekeringsfonds en brengt uw ziekenfonds op de hoogte.

 • De onderneming stopzetten gebeurt in twee stappen: eerst de ontbinding en dan pas de vereffening.

  • Stap 1

   Ontbinding

   Met ontbinding bedoelt men de beslissing van de vennoten om de vennootschap te liquideren en een vereffenaar aan te stellen die die taak op zich neemt. Zodra de vennootschap ontbonden is, bestaat ze alleen nog om ze te vereffenen.

  • Stap 2

   Vereffening

   De vereffening heeft te maken met het voldoen van de rekeningen. De schuldeisers moeten betaald worden met de opbrengst van de verkoop van de activa. Wat overblijft, gaat naar de aandeelhouders.

Faillissement

Als u als ondernemer uw financiële verplichtingen niet meer kunt nakomen en u bovendien geen krediet of uitstel van betaling meer kunt krijgen, dreigt het faillissement. Het gaat daarbij niet om eenmalige of tijdelijke wanbetalingen: bij een faillissement kunt u uw rekeningen structureel niet meer betalen en is er geen realistisch zicht op beterschap.

Dyzo

De vzw DYZO(opent in nieuw venster) biedt gratis bedrijfseconomische, juridische en psychologische begeleiding aan ondernemers in moeilijkheden. Dat aanbod geldt voor heel het Vlaams Gewest en is kosteloos dankzij de financiële steun van de Vlaamse overheid (via VLAIO) en de inzet van tientallen vrijwillige medewerkers. Ondernemers kunnen bij DYZO in alle discretie terecht voor het redden van hun zaak, maar ook het leefbaar maken van een faillissement en voor ondersteuning van een nieuwe start na een faillissement.

Ondernemers in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kunnen voor soortgelijke steun en begeleiding terecht bij het Centrum voor Ondernemingen in moeilijkheden(opent in nieuw venster) (COm).

Sociale rechten na stopzetting

Als u vrijwillig stopt met uw zelfstandige activiteit, kunt u aanspraak maken op de voortgezette verzekering. Dat is een verzekering die u vrijwillig kunt nemen om na de stopzetting van uw zelfstandige activiteit sociaal verzekerd te blijven. Zo behoudt u uw sociale rechten tot u bijvoorbeeld een andere beroepsactiviteit hebt of met pensioen gaat.

Als u gedwongen wordt uw activiteiten te onderbreken of als u door economische moeilijkheden uw zelfstandige activiteit stopzet, kunt u aanspraak maken op het overbruggingsrecht. In dat geval behoudt u een tijdlang uw rechten op geneeskundige verzorging en arbeidsongeschiktheids-, invaliditeits-, en moederschapsuitkeringen zonder dat u uw bijdragen hoeft betalen en krijgt u een uitkering.