Gedaan met laden. U bevindt zich op: Herstructureringen - Evaluatie sociaal begeleidingsplan

Herstructureringen - Evaluatie sociaal begeleidingsplan

Beoordelingscriteria sociaal begeleidingsplan

Het Departement Werk en Sociale Economie (WSE) evalueert uw sociaal begeleidingsplan op basis van de volgende criteria:

 • of u bij uw aanvraag regionale toetsing alle documenten overmaakte via mail en per aangetekende zending:
  • fiche met kerngegevens in Excel-formaat
  • het volledige outplacementprogramma en de ondertekende outplacementovereenkomst
  • de samenwerkingsovereenkomst met de tewerkstellingscel
  • de cao’s (als die van toepassing zijn).
 • of u een geldige tewerkstellingscel oprichtte
 • of er werknemers zijn met een arbeidsovereenkomst van bepaalde tijd of uitzendarbeid.
  Zijn die minstens 1 jaar ononderbroken bij u aan de slag? Dan:
  • mogen ze zich vrijwillig inschrijven in de tewerkstellingscel
  • moet u ze outplacement aanbieden als ze zich aansloten bij de tewerkstellingscel.
 • of u nog andere acties opnam in het sociaal begeleidingsplan. Bijvoorbeeld:
  • preventieve maatregelen waarmee u ontslagen vermijdt (bvb interne mutaties, aanpassing van de arbeidsorganisatie, …)
  • financiële incentives om de hertewerkstelling te bevorderen, zoals opleidingsbudget, hertewerkstellingspremie, …
 • of het outplacementaanbod voldoende activerend is.

Actief in verschillende gewesten?

Telt uw bedrijf verschillende vestigingseenheden die getroffen worden door het collectief ontslag? En liggen die eenheden in verschillende gewesten? Dan laat u uw begeleidingsplan in elk van die gewesten goedkeuren.

Contactgegevens van de andere gewesten