Zelf een voorstel doen aan de Vlaamse overheid

Sinds 1 januari 2019 is het nieuwe Vlaamse bestuursdecreet van kracht. Voortaan hebt u het recht om een eigen beleidsvoorstel in te dienen bij de Vlaamse overheid.

  • U doet een voorstel over het beleid van de Vlaamse Regering of de Vlaamse regelgeving.
  • Uw voorstel moet gegrond en redelijk zijn.
  • U dient uw voorstel in bij de bevoegde overheidsdienst.
  • Binnen een redelijke termijn bezorgt de Vlaamse overheid u een standpunt over uw voorstel of informatie over de actie die de overheid onderneemt.

Klacht over het Vlaamse beleid

U kunt op twee manieren uw klacht indienen:

Een klacht over de werking van het kabinet van een Vlaams minister

Klachten over een kabinet kunt u richten aan de klachtenmanager die in elk Vlaams kabinet is aangesteld. De klacht mag enkel gaan over de werking van het kabinet, niet over het regeringsbeleid.

Beleid van andere overheden

Ook bij andere overheden kunt u een voorstel, verzoekschrift of beleidsklacht indienen.

Klachten over het federale beleid

Bent u het niet eens met een federale regel of beslissing, dan kunt u uw klacht in eerste instantie richten tot de bevoegde federale minister(opent in nieuw venster).

De federale overheid heeft ook een verzoekschriftenprocedure voor de Kamer van volksvertegenwoordigers(opent in nieuw venster) van het federaal parlement.

Klachten over het lokale beleid

Als u het niet eens bent met het beleid van uw gemeente of uw provincie, dan kunt u een beleidsvoorstel of verzoekschrift indienen bij uw gemeente(opent in nieuw venster) of bij uw provincie.

Voorstellen over het EU-beleid

Via het Europees burgerinitiatief(opent in nieuw venster) kunt u de Europese Commissie oproepen een wetgevingsvoorstel te doen. Als er voor een burgerinitiatief 1 miljoen handtekeningen zijn verzameld, moet de Commissie aangeven welke stappen zij zal ondernemen.