Gedaan met laden. U bevindt zich op: Een landbouwvoertuig aankopen

Een landbouwvoertuig aankopen

Wilt u een nieuw landbouwvoertuig aankopen van een van de onderstaande categorieën?

  • Categorie T: land- en bosbouwtrekkers op wielen
  • Categorie C: land- en bosbouwtrekkers op rupsbanden
  • Categorie R: aanhangwagens voor land- en bosbouw
  • Categorie S: verwisselbare getrokken machines (zoals aardappelrooiers, persen, balenwikkelaars …)

Ga dan na of uw verkoper bij aankoop de juiste documenten aflevert. 

Nieuwe eisen voor landbouwvoertuigen vanaf 1 januari 2020

Om de verkeersveiligheid te verhogen, moeten alle nieuwe landbouwvoertuigen die vanaf 1 januari 2020 worden verkocht, geregistreerd en in het verkeer gebracht, voldoen aan nieuwe Europese regelgeving.

  • Alle nieuwe voertuigen van categorie T, C, R en S moeten vanaf dan een Europees gelijkvormigheidsattest (COC) of nationaal individueel goedkeuringscertificaat (IGC) volgens EU 167/2013 aan boord hebben.
  • Categorie T, C, R en Sb (verwisselbare getrokken machines met een maximale snelheid van meer dan 40 km/uur) moeten ook een geldig keuringsbewijs aan boord hebben.
  • Categorie Sa (verwisselbare getrokken machines met een maximale snelheid tot 40 km/uur) hebben geen geldig keuringsbewijs nodig omdat u die voertuigen niet moet aanbieden voor de technische keuring.

De nieuwe eisen zijn niet van toepassing op:

  • volledig gedragen landbouwmachines (zoals rotoreggen, frezen ...)
  • zelfrijdende landbouwmachines (zoals maïshakselaars, maaidorsers, zelfrijdende sproeimachines, gewassenoogstmachines ...)
  • Bevoegde instantie Departement Mobiliteit en Openbare Werken