Gedaan met laden. U bevindt zich op: Een rijschool starten: stap voor stap

Een rijschool starten: stap voor stap

Om een rijschool te starten, moet u aan 4 of 5 voorwaarden voldoen:

  1. een directietoelating hebben om rijschooldirecteur te worden
  2. erkend worden als rijschool
  3. een exploitatievergunning voor een vestiging hebben
  4. een lesvoertuig hebben
  5. voor voertuigcategorieën A, C, D, E en G een goedgekeurd oefenterrein hebben.

Uw brevet als rijschooldirecteur behalen

De eerste stap: een brevet als rijschooldirecteur behalen. Dat kan alleen als u al minstens 3 jaar een brevet III als instructeur theorie en een brevet II als instructeur praktijk voor rijbewijs B hebt. Als rijschooldirecteur mag u maar 1 rijschool leiden. U bent verantwoordelijk voor de lessen en de kwaliteit van uw rijschool. U mag zich door 1 of meer adjunct-directeurs laten helpen.

Lees meer over hoe u rijschooldirecteur kunt worden.

Uw rijschool laten erkennen

Om als rijschool erkend te worden, moet u een erkenningsaanvraag indienen.

Lees meer over de erkenning voor uw rijschool.

Uw vestiging laten erkennen

Uw rijschool moet minstens 1 vestiging hebben. Elke vestiging beschikt over minstens 1:

  • onthaalruimte waarvan een deel voor uw administratie gebruikt kan worden en leslokaal
  • voertuig per rijbewijscategorie waarvoor u lessen aanbiedt.

Voor elke vestiging moet u een exploitatievergunning aanvragen.

Uw oefenterrein laten erkennen

Biedt u rijlessen aan voor categorie A, C, D, E of G? Dan hebt u ook minstens 1 oefenterrein nodig waar uw leerlingen de praktijklessen voor de manoeuvres van het praktijkexamen kunnen oefenen.

Voor praktijklessen voor rijbewijs B hebt u geen oefenterrein nodig.

Voor elk oefenterrein moet u een erkenning aanvragen.

Een oefenterrein mag door verschillende rijscholen gebruikt worden.

Uw lesvoertuigen laten erkennen

Voor elke categorie die u aan uw leerlingen aanbiedt, moet u minstens 1 lesvoertuig hebben. Samen met de erkenningsaanvraag om uw rijschool te starten, bezorgt u het inschrijvingsbewijs, het keuringsattest en het verzekeringsbewijs van elk voertuig aan het Departement Mobiliteit en Openbare Werken.

Om uw voertuigen als lesvoertuig te mogen gebruiken, moet u ze speciaal inrichten.

Wanneer u later nieuwe voertuigen aankoopt of een nieuwe vestiging opent, hoeft u deze documenten niet meer op te sturen.

Lees meer over de erkenning van uw lesvoertuigen.

Uw instructeurs en stagiairs laten erkennen

In een rijschool moeten minstens 2 functies aanwezig zijn:

  1. een directeur die voor de rijschool verantwoordelijk is
  2. minstens 1 rijinstructeur die theorie- en/of praktijkles geeft.

Als directeur mag u die functies combineren.

Oefent u alleen de functie van rijschooldirecteur uit? Dan moet u 1 of meer instructeurs aannemen die de theorie- en praktijklessen mogen geven voor alle categorieën waarvoor u een erkenning aanvraagt.

Voor elke rijinstructeur moet u een aanvraag tot erkenning indienen. Geeft u zelf les? Dan dient u ook voor uzelf een erkenningsaanvraag in.

Vertrekt er een instructeur of neemt u een nieuwe lesgever aan? Dan moet u dat telkens meteen melden aan het Departement MOW via het contactformulier(opent in nieuw venster).

Lees meer over de erkenning van uw instructeurs en stagiairs.

Uw erkenningsaanvraag indienen

Zodra u een vestiging en een oefenterrein gekozen en ingericht hebt, mag u de erkenningsaanvraag voor uw rijschool samen met de erkenningsaanvragen voor uw vestiging en uw oefenterrein indienen bij het Departement Mobiliteit en Openbare Werken. Dat kan per aangetekende brief of via het contactpunt(opent in nieuw venster).

Publicatie in Staatsblad

Keurt het Departement MOW uw erkenningsaanvraag goed? Dan worden de erkenning van uw rijschool en uw exploitatievergunning in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd. Ook de goedkeuring van uw oefenterrein verschijnt in het Staatsblad. Uw erkenning en exploitatievergunning moet u ook in de Kruispuntbank van Ondernemingen laten registreren.

Het Departement MOW neemt uw rijschool ook op in de lijst met erkende rijscholen.