Gedaan met laden. U bevindt zich op: Rijschool starten: aan welke voorwaarden moet u voldoen?

Rijschool starten: aan welke voorwaarden moet u voldoen?

Om een rijschool te starten en uit te baten, moet u minstens één vestiging en één lesvoertuig hebben. Voor categorieën A, C, D, E en G hebt u een oefenterrein nodig. U mag ook rijinstructeurs aannemen. Bekijk aan welke voorwaarden u hiervoor moet voldoen.

Voorwaarden voor uw vestiging

Uw rijschool moet minstens 1 vestiging in België hebben. Per rijschool mag u meer dan 1 exploitatievergunning hebben. Elke vestiging heeft minstens 1 onthaalruimte en 1 leslokaal.

Onthaalruimte

De onthaalruimte heeft:

 • afsluitbare toiletten die aan de wettelijke hygiënische voorwaarden voldoen
 • een administratiegedeelte
 • per 10 leerlingen een computer met meerkeuzevragen over het theorie-examen. Tijdens de openingsuren van uw rijschool mogen uw leerlingen die computers vrij gebruiken.

Lesruimte

De lesruimte biedt plaats aan minstens 10 leerlingen. Deze 4 items zijn er aanwezig:

 • materiaal om presentaties te geven
 • borden en didactische schema’s
 • maquettes met de belangrijkste onderdelen van de voertuigen waarover u lesgeeft
 • de recentste reglementering over de leerstof.

Algemene bepalingen

Elk lokaal moet voldoen aan de hygiënische bepalingen voor publiek toegankelijke lokalen.

U mag uw lesruimte laten gebruiken door verschillende vestigingen en rijscholen.

Uw lokalen mag u niet in een woonruimte of drankgelegenheid inrichten.

Voorwaarden voor uw oefenterrein

Voor de praktijklessen van categorieën A, C, D, E en G heeft uw rijschool minstens 1 oefenterrein nodig. U moet ervoor zorgen dat vreemde personen het niet kunnen betreden. U mag het terrein door andere vestigingen en rijscholen laten gebruiken.

 • U mag elk privé- en openbaar terrein gebruiken, ook als u er geen eigenaar van bent.
 • De grondbedekking is stevig en stabiel, en aangepast aan de voertuigen waarvoor u erkend bent.
 • Er mogen geen stenen, bladeren of materialen op liggen die ongevallen kunnen veroorzaken.
 • Tijdens de praktijklessen zijn 3 items altijd aanwezig:
  • een brandblusser van minstens 5 kg
  • een stof die olie opslorpt
  • een EHBO-tas.

Uitrusting

Afhankelijk van de voertuigcategorie moet u uw terrein anders uitrusten.

CategorieUitrusting
Categorie A
 • radio-inrichting voor elke motor
 • kegels
 • chronometer
 • telefoontoestel, gsm of smartphone
Categorie C en D
 • bakens
 • boordstenen
 • kaai
Categorie E
 • boordsteen van 15 cm hoog en 30 meter lang
 • bakens
 • verhogingen
 • doorlopende witte lijn van 50 meter
Categorie G
 • kegels
 • verplaatsbaar hek

Tijdens de praktijklessen mag u de uitrusting voor een bepaalde lescategorie voor maximaal 2 voertuigen tegelijk gebruiken.

Geeft u les na zonsondergang? Dan moet het terrein een vaste lichtinstallatie hebben die uw leerlingen toelaat om de manoeuvres veilig uit te voeren.

Voorwaarden voor uw lesvoertuigen

Is uw rijschool erkend voor categorie A? Dan moet u minstens 1 voertuig van de categorie AM en minstens 1 motor van de categorieën A1, A2 en A hebben die uitgerust zijn met een goedgekeurde radioverbinding voor rijlessen op de openbare weg.

De gedetailleerde voorwaarden waaraan het voertuig van elke categorie moet voldoen, vindt u terug in artikel 18 van het koninklijk besluit over rijscholen(opent in nieuw venster).

Ook de voertuigen die u gebruikt om uw leerlingen het praktijkexamen te laten afleggen, moeten aan voorwaarden voldoen:

U verzekert elk voertuig voor:

 • burgerlijke aansprakelijkheid van de leerling, als bestuurder én als passagier
 • schade aan de leerling of zijn bezittingen.

Van elk voertuig houdt u een kopie bij van het inschrijvingsbewijs en het geldige keuringsattest.

Voorwaarden voor uw instructeurs

Uw instructeurs:

 • hebben een brevet en een instructietoelating van de categorie waarin ze lesgeven
 • hebben nooit een veroordeling opgelopen
 • zijn niet vervallen van het recht om een motorvoertuig te besturen
 • hebben voor brevetten II, III en V minstens 3 jaar een rijbewijs geldig voor categorie B; of, voor instructeurs van brevet IV voor de categorieën AM, A1, A2 en A, een rijbewijs geldig voor categorie A
 • hebben voor brevet V een rijbewijs geldig voor de voertuigcategorie waarin ze lesgeven
 • hebben een bewijs van medische rijgeschiktheid (niet voor theorielesgevers)
 • mogen niet werken als tolk bij theorie-examens, als controleur bij een keuringscentrum voor voertuigen of als controleur van rijscholen.

Al uw instructeurs moeten elk jaar minimaal 12 uur bijscholing volgen. Elk jaar voor 31 maart geeft u via www.mow-contact.be(opent in nieuw venster) door welke bijscholingen uw instructeurs het voorafgaande jaar gevolgd hebben. Van de bijscholingsattesten die ze krijgen, maakt u kopieën die u 3 jaar bijhoudt.