Gedaan met laden. U bevindt zich op: Praktijkexamen rijbewijs B

Praktijkexamen rijbewijs B

Vanaf de leeftijd van 18 jaar en na een minimumstage of oefenperiode van 5 maanden kunt u het praktijkexamen afleggen met vrije begeleiding, of onder begeleiding van een erkende rijschool(PDF bestand opent in nieuw venster) of zelfstandig rijinstructeur.

 • U legt het examen af met uw eigen voertuig en begeleider? Dan maakt u zelf een afspraak met een examencentrum, bij voorkeur minstens 6 weken op voorhand.
 • U legt het examen af onder begeleiding van een erkende rijschool? Dan maakt de rijschool de afspraak.

Kostprijs

Het praktijkexamen kost 48 euro en bestaat uit 2 delen:

Verloop

Gevaarherkenningstest

De gevaarherkenningstest gaat na of u de verschillende gevaren op de weg tijdig herkent en correct inschat. U legt de test af voor de proef op de openbare weg.

De test bestaat uit 5 korte filmpjes die een verkeerssituatie tonen vanuit het perspectief van de bestuurder, samen met de snelheidsmeter, richtingaanwijzers en binnen- en buitenspiegels.

Na afloop van elk filmpje krijgt u een bijbehorende vraag met 4 antwoordmogelijkheden. Minimaal 1 en maximaal 3 goede antwoorden zijn mogelijk:

 • Voor elk correct antwoord krijgt u 1 punt.
 • Voor elk fout antwoord verliest u 1 punt.
 • Voor elk correct antwoord dat u niet aanvinkt, krijgt u 0 punten.

Proef op de openbare weg

Tijdens de proef op de openbare weg gaat de examinator na of u uw voertuig beheerst en het verkeersreglement correct toepast. U moet tijdens het examen 2 van de 6 beschreven manoeuvres uitvoeren en een stuk zelfstandig rijden op de weg. Het praktijkexamen duurt minimaal 40 minuten. Meer info over het praktijkexamen(PDF bestand opent in nieuw venster) vindt u in de brochure over rijbewijs B.

Toegangsvoorwaarden

Bezorg onderstaande documenten aan het examencentrum vóór de start van uw praktijkexamen:

Van de leerling-bestuurder:

 • een geldig voorlopig rijbewijs
  • Als uw voorlopig rijbewijs is verlopen:
   • getuigschrift van een erkende rijschool om aan te tonen dat u 6 uur praktijkles hebt gevolgd na het verlopen van uw voorlopig rijbewijs + attest van uw gemeentebestuur, waaruit blijkt dat u de nodige scholing of oefening hebt genoten met een voorlopig rijbewijs
 • de datum waarop u geslaagd bent voor uw theorie-examen (3 jaar geldig). Die staat op de achterkant van uw voorlopig rijbewijs.
 • een geldig identiteitsdocument (een paspoort is niet voldoende)
 • een betalingsbewijs als u het praktijkexamen vooraf hebt betaald
 • een bewijs dat u de voorgeschreven opleiding van 6 uur volgde bij een erkende rijschool in het geval dat u al 2 keer niet geslaagd bent voor het praktijkexamen.

Van het voertuig:

 • een origineel inschrijvingsbewijs
 • een origineel geldig verzekeringsbewijs (witte of groene papieren kaart of elektronisch)
 • een geldig keuringsbewijs.

Als u met een erkende rijschool uw praktijkexamen aflegt, dan bezorgt uw rijbegeleider deze documenten aan het examencentrum.

Van de begeleider:

 • een geldig identiteitsdocument (een paspoort is niet voldoende)
 • een geldig Belgisch of Europees rijbewijs.

Wanneer u vanaf 1 maart 2024 start met een voorlopig rijbewijs met begeleider, dan moeten de begeleiders ook een vormingsmoment volgen. Meer info vindt u op: Vormingsmoment voor begeleiders.

Examenvoertuig

Het examenvoertuig moet technisch en administratief in orde zijn. Bijkomende voorwaarden en voorschriften zijn:

 • Achteraan het voertuig is het L-teken duidelijk zichtbaar, tenzij u het examen aflegt met een voertuig van een erkende rijschool.
 • In het voertuig is er een tweede achteruitkijkspiegel. De spiegel in de zonneklep wordt daarvoor niet aanvaard.
 • Een dubbele bediening is toegestaan, op voorwaarde dat de bijbehorende geluidssignalisatie correct werkt.
 • Parkeerhulpsystemen en camera’s die u helpen bij de manoeuvres zijn toegestaan, als die origineel op het voertuig zijn voorzien.
 • Een voertuig waarvan één van de stoplichten defect is, wordt niet toegelaten tot het examen op de openbare weg. Dit impliceert eveneens het derde stoplicht achteraan als dat op het voertuig aanwezig is.
 • Het examenvoertuig moet voldoende proper zijn.
 • Speciaal aangebrachte tekens op het dashboard om u te helpen tijdens het examen zijn niet toegestaan.
 • Oldtimers en voertuigen met handelaarsplaat, proefrittenplaat of transitplaat van korte duur zijn niet toegestaan voor de proef op de openbare weg. Voertuigen met tijdelijke kentekenplaten van lange duur zijn wél toegestaan. Breng het examencentrum daarvan op de hoogte als u een afspraak maakt voor de proef op de openbare weg.

Bijstand door een tolk

U kunt het praktijkexamen afleggen met bijstand van een Franse, Duitse of Engelse beëdigde tolk. Dit kan zowel in een faciliteitengemeente als op alle andere plaatsen in Vlaanderen. Neem daarvoor zeker op voorhand contact op met het examencentrum.

De Franse, Duitse of Engelse beëdigde tolk kiest en betaalt u zelf. De tolk moet aan het examencentrum een bewijs voorleggen om aan te tonen dat hij een beëdigde tolk is.

U kunt het praktijkexamen ook met een beëdigde doventolk afleggen. Zorg ervoor dat u op voorhand contact opneemt met het examencentrum.

Geslaagd of niet geslaagd

Klachtenprocedure

Als u een klacht hebt over het praktijkexamen kunt u de volgende stappen ondernemen:

 1. Bespreek de klacht eerst met de hoofdexaminator.
 2. Bespreek de klacht met de directie van het examencentrum als u geen oplossing vindt met de hoofdexaminator.

Beroepsprocedure

Na niet slagen voor het praktijkexamen kunt u in beroep gaan tegen de genomen beslissing van het laatste praktijkexamen. Stuur binnen de 15 dagen na het examen een aangetekend en ondertekend verzoekschrift naar de Beroepscommissie (postadres):

Voorzitter Beroepscommissie
Departement Mobiliteit en Openbare Werken
Afdeling Toegepast Mobiliteitsbeleid
Koning Albert II-laan 15 bus 437
1210 Brussel

Vermeld onderstaande gegevens van de persoon die beroep aantekent:

 • naam
 • voornaam
 • geboortedatum
 • handtekening
 • adres
 • telefoonnummer
 • e-mailadres
 • examencentrum waar het examen werd afgenomen
 • aantal keer dat het praktijkexamen werd afgelegd.

Het verzoekschrift moet argumenten en een beschrijving bevatten van de feiten die betrekking hebben op de personen en de omstandigheden van de plaats, de tijd en de procedure van het laatste examen dat werd afgelegd.

Voor het verzoekschrift betaalt u 29 euro. U ontvangt een bericht met het rekeningnummer waarop dit bedrag gestort moet worden.