Sociale Huisvestingsmaatschappijen (SHM)

Sociale woningen
© Sandra Van Watermeulen

Als u voldoet aan bepaalde inkomensgrenzen, minimum 18 jaar bent en geen andere woning bezit, dan kunt u in aanmerking komen voor een sociale huurwoning van een Sociale Huisvestingsmaatschappij.

Vlaams Woningfonds (VWF)

Hebt u een bescheiden inkomen, bestaat uw gezin uit minstens 5 gezinsleden en zoekt u een sociale huurwoningen in één van de stedelijke centra van Vlaanderen, dan kunt u in aanmerking komen voor een sociale huurwoning van het Vlaams Woningfonds.

Sociale verhuurkantoren (SVK's)

Met een bescheiden inkomen kunt u via een Sociaal verhuurkantoor een huurwoning vinden aan een redelijke huurprijs.

SVK's huren woningen op de private markt en verhuren ze verder aan een voordelige huurprijs. SVK's werken met een wachtlijst en geven voorrang aan wie het meest dringend een woning nodig heeft.

Huurt u een woning via een SVK, dan kunt u ook in aanmerking komen voor een huursubsidie.

Gemeenten en OCMW's

Ook gemeenten en OCMW's bieden vaak goedkope huurwoningen aan. Informeer bij hen naar de mogelijkheden en voorwaarden.

Voor meer informatie over de mogelijkheden van sociaal wonen kunt u terecht bij een woonwinkel of woonloket in uw buurt.