Win voldoende informatie in

Als u de woning van uw dromen ziet, wint u het best zoveel mogelijk informatie in:

  • Ga de woning meer dan eens bezichtigen, bij voorkeur met een expert.
  • Vraag advies aan vakmensen, zoals een architect, aannemer, notaris, …
  • Informeer u, aan de hand van de attesten die bij de verkoop van een woning verplicht zijn, over de staat waarin de woning zich bevindt. Bijvoorbeeld: voldoet de elektriciteit aan de normen, is de woning energiezuinig, ligt de woning in overstromingsgevoelig gebied, ...

U kunt ook de omgeving van het perceel verkennen op Geopunt.be. In de kaartapplicatie 'Bouwen' kunt u het adres van het perceel ingeven en in het menu rechts een aantal lagen selecteren, zoals risico op overstromingen, geluidsbelasting door verkeer of de ligging van riolering. U kunt er ook de nabijheid van bossen, bedrijven of woningbouwgebieden nagaan of de dichtstbijzijnde haltes voor het openbaar vervoer vinden.

Hou ook rekening met de bijkomende kosten bovenop de kostprijs, o.a. belastingen en notariskosten. Zo moet u belastingen betalen op de aankoopprijs, hetzij btw voor een nieuwe woning hetzij registratierechten voor een oude woning.

Als u over bepaalde zaken nog geen zekerheid hebt, kies dan voor een voorlopige verkoopovereenkomst (compromis) met opschortende voorwaarden. U komt dan met de verkoper overeen dat u de verkoop van die voorwaarden laat afhangen.

Een lening afsluiten

Om de koop van uw huis te financieren zult u waarschijnlijk een hypothecaire lening moeten aangaan. Er zijn verschillende instanties die leningen aanbieden. Een kredietbemiddelaar kan u helpen bij het vinden van het voordeligste tarief. Informeer ook of u in aanmerking komt voor een sociale lening. Maar wist u ook dat u bij de Vlaamse overheid een gratis verzekering kunt afsluiten die u helpt uw lening af te lossen als u onvrijwillig werkloos wordt?

Een beperkt budget?

Ook met een beperkt budget is het mogelijk om een eigen woning te kopen. Informeer of u in aanmerking komt voor een sociale koopwoning.

Verzeker u tegen brand en schade

Het is geen wettelijke verplichting, maar toch sterk aan te raden dat u een woningverzekering afsluit. Zo'n verzekering dekt u bij brand, waterschade, natuurrampen, storm,... Maar ook als u schade bij de buren aanricht, bent u door uw woningverzekering gedekt.

Eigenaars van een woning betalen jaarlijks onroerende voorheffing

Bent u eigenaar van een onroerend goed, waarin u zelf woont of dat u verhuurt, dan betaalt u jaarlijks een belasting voor deze woning.