Fiets met elektrische hulpmotor

Dit is een rijwiel (met twee of meer wielen) met enkel trapondersteuning tot maximaal 25 km/uur met een vermogen tot 250 W (0,25 kilowatt).

 • Geen rijbewijs nodig.
 • Bij dit soort elektrische fiets krijgt men bij aankoop geen COC (certificaat van overeenstemming).
 • Op deze elektrische fiets moet men de verkeersregels voor de fietsers volgen.

Gemotoriseerde fiets

Dit is een rijwiel (met twee of meer wielen) met trapondersteuning tot maximaal 25 km/uur met een vermogen tot 1000 W (1 kW).

 • Vanaf 16 jaar.
 • Geen rijbewijs nodig.
 • Als de elektrische motor ook kan werken zonder trappen, dan is een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid verplicht (opent in nieuw venster).
  Als de elektrische motor enkel aandrijfkracht geeft als de bestuurder trapt (trapondersteuning), dan is een verzekering niet nodig. Een familiale verzekering wordt wel aangeraden.
 • Het certificaat van overeenstemming (COC) is verplicht. U krijgt dat bij aankoop. Het COC waarborgt dat het voertuig overeenstemt met de Europese technische voorschriften. Bewaar dit document op een veilige plaats. De bestuurder moet het document niet op zak hebben tijdens zijn verplaatsingen.
 • Op deze gemotoriseerde fiets moet men de verkeersregels voor de fietsers volgen.

Speedpedelec

Een speedpedelec is een tweewielige bromfiets met trapondersteuning tot maximaal 45 km/uur met een vermogen tot 4000 W (4 kW).

 • Vanaf 16 jaar.
 • Rijbewijs AM (bromfiets 45 km/uur), rijbewijs B (auto) of rijbewijs A (bromfiets) is verplicht.
 • Sinds 11 december 2018 moeten alle speedpedelecs ingeschreven worden bij de DIV en een speedpedelec-nummerplaat (SP) hebben.

 • Als de trapondersteuning aangehouden blijft, ook bij snelheden boven 25 km/uur, is er geen speciale verzekering vereist. De familiale BA-verzekering (Burgerlijke Aansprakelijkheid) is dan voldoende. Als de speedpedelec zich autonoom kan voortbewegen zonder trapondersteuning boven de snelheid van 25 km/uur, dan is een BA-verzekering bromfiets vereist. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de FOD Economie.
 • Het dragen van een fiets- of bromfietshelm verplicht. De fietshelm is conform EN1078 en zorgt dat de slapen en het achterhoofd beschermd zijn.
 • Op deze gemotoriseerde fiets moet u de verkeersregels voor de bromfietsers volgen.
  Een specifiek verkeersbord met het symbool van een bromfiets en de letter P (speedpedelec) is van toepassing op bestuurders van speedpedelecs. Voorbeelden: verplicht of verboden gebruik van het fietspad, toelating om in de tegengestelde richting in een eenrichtingsstraat te rijden, toelating om voorbehouden wegen te gebruiken, toelating om op een jaagpad te rijden.
 • U mag met een speedpedelec geen kinderen vervoeren die jonger zijn dan 3 jaar. Om kinderen tussen 3 en 8 jaar te vervoeren, moet u een geschikt beveiligingssysteem installeren.