Gedaan met laden. U bevindt zich op: Controles en sancties Informatie voor (toekomstige) energiedeskundigen type A

Controles en sancties

Het VEKA controleert via steekproeven, meldingen, gerichte controles en klachten zowel op de aanwezigheid als op de correctheid van de EPC’s. Ook de EPC-vermeldingen in advertenties worden gecontroleerd.

We beperken ons hier tot de controles waar een energiedeskundige type A mee geconfronteerd kan worden. Een energiedeskundige type A (natuurlijk persoon of rechtspersoon) is verantwoordelijk voor het waarheidsgetrouw zijn de eigen EPC’s en het in orde zijn met de erkenningsregeling.

Soorten procedures

Het VEKA voert verschillende controles uit. Hieronder vindt u meer informatie over de verschillende procedures. Het verloop van deze handhavingsprocessen(PDF bestand opent in nieuw venster) vindt u terug in de stroomschema’s

Mogelijke sancties

De sanctie wordt enerzijds bepaald door het type procedure die werd uitgevoerd (cfr regelgeving) en anderzijds wordt rekening gehouden met de ernst en de frequentie van de inbreuken.

Mogelijke sancties voor energiedeskundigen type A:

  • administratieve geldboete of dwangsom
  • schorsing
  • verplicht examen afleggen
  • intrekken van de erkenning.

Tijdens deze procedures krijgen de partijen meerdere kansen om argumenten in te dienen.

Sancties bij kwaliteitscontroles

Sancties bij inbreuken tegen de energieprestatieregelgeving

Sancties bij inbreuken tegen de erkenningsvoorwaarden

Wie is verantwoordelijk voor de correctheid van het EPC?

  • Een energiedeskundige die als natuurlijk persoon een EPC opmaakt, is verantwoordelijk voor het waarheidsgetrouw zijn van het EPC. Als een kwaliteitscontrole concludeert dat het EPC niet waarheidsgetrouw is, dan wordt de sanctie opgelegd aan de persoon.
  • Als een werknemer van een erkende rechtspersoon een EPC opmaakt, dan zal de correspondentie van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap aan de rechtspersoon gericht zijn. Het is de rechtspersoon die verantwoordelijk is voor het waarheidsgetrouw zijn van het EPC. De sancties die het gevolg kunnen zijn van een kwaliteitscontrole, zijn dan ook ten laste van de rechtspersoon.

Leren uit kwaliteitscontroles