Gedaan met laden. U bevindt zich op: Geldigheid EPC Gemeenschappelijke Delen EPC Gemeenschappelijke Delen

Geldigheid EPC Gemeenschappelijke Delen

Hoe lang is een EPC GD geldig? Wanneer moet er wel en geen nieuw EPC GD opgemaakt worden?

Geldigheid

Een rechtsgeldig EPC Gemeenschappelijke Delen is:

 • opgemaakt met de certificatiesoftware
 • ondertekend door de energiedeskundige
  • Digitale EPC’s worden digitaal ondertekend met de eID, ingescande handtekeningen zijn niet geldig.
  • Papieren EPC’s worden in kleur afgedrukt en met de hand ondertekend. Digitale handtekeningen zijn niet geldig als het document afgedrukt wordt, omdat de geldigheid van de handtekening niet meer geverifieerd kan worden.
 • geldig
  • gedurende 10 jaar
  • tot een aangepast EPC opgemaakt en ingediend wordt in de Energieprestatiedatabank
  • tot er belangrijke energiebesparende werken uitgevoerd zijn.

Als de geldigheidsduur van het EPC Gemeenschappelijke Delen vervalt, zorgt de eigenaar of de vereniging van mede-eigenaars van het appartementsgebouw ervoor dat een nieuw EPC is opgemaakt:

 • Binnen 6 maanden na het einde van de werken of de ingebruikname van een installatie
 • Binnen 1 maand na het verstrijken van de geldigheidsduur van het EPC gemeenschappelijke delen.

Energiebesparende werken

Welke energiebesparende werken geven aanleiding tot het vervallen van het EPC GD?

 • Minstens 15% van de omhullende schildelen van het beschermde volume van het gebouw worden vervangen, bij- of nageïsoleerd.
 • Er worden collectieve technische installaties van het gebouw vervangen of nieuw geplaatst.

Overdracht

Bij verkoop en overdracht wordt het EPC GD samen met het EPC van de eenheid overgedragen aan de nieuwe eigenaar(s). Bij verhuur wordt een kopie van het EPC GD samen met het EPC van de eenheid overgedragen aan de nieuwe huurder(s).

Veelgestelde vragen