Gedaan met laden. U bevindt zich op: EPC Gemeenschappelijke Delen Informatie voor (toekomstige) energiedeskundigen type A

EPC Gemeenschappelijke Delen

Het EPC Gemeenschappelijke Delen (EPC GD) wordt opgemaakt voor appartementsgebouwen en is bestemd voor de eigenaars die samen beslissen over de energetische renovatie van de gemeenschappelijk delen van het gebouw.

Belang van een correct EPC Gemeenschappelijke Delen

Via steekproefsgewijze controles en klachten stelt het VEKA te vaak vast dat het EPC Gemeenschappelijke Delen (EPC GD) haastig en erg onnauwkeurig is opgemaakt.

Een EPC GD moet waarheidsgetrouw en volledig zijn. De informatie uit het EPC GD wordt namelijk automatisch gebruikt bij de opmaak van de EPC’s van de eenheden (appartementen, winkel, kantoor, … ) in het gebouw.

De correctheid van een EPC GD heeft daardoor een rechtstreekse invloed op de kwaliteit en de volledigheid van de EPC’s van de eenheden in het gebouw: het energielabel van een appartement/eenheid is rechtstreeks afhankelijk van de correctheid van het EPC GD.

Als het EPC GD niet correct of onvolledig is, zijn er heel wat gevolgen:

  • Is het EPC GD onvolledig, dan kan het EPC van een eenheid in het gebouw niet opgemaakt worden.
  • Bevat het EPC GD fouten (bijvoorbeeld bij de eigenschappen van de muren), dan bevat het EPC van een appartement in het gebouw diezelfde fouten.

Ook interessant