Gedaan met laden. U bevindt zich op: Collectieve installaties in appartementsgebouwen Expertise opbouwen

Collectieve installaties in appartementsgebouwen

Op deze pagina vindt u concrete informatie hoe u de installaties van appartementsgebouwen die u tegenkomt tijdens uw inspectiebezoeken in de EPC-software moet invoeren.

Onderstaande voorbeelden zijn opgemaakt volgens het inspectieprotocol en de software van 2022. Wijzigingen zoals de vernieuwde invoer van ventilatie zijn hier nog niet in opgenomen. De voorbeelden zullen in de toekomst aangepast worden.

Lees hier meer over de vernieuwde invoer van ventilatie.

Collectieve condenserende stookolieketel voor ruimteverwarming

Collectieve condenserende gasketels voor ruimteverwarming

 • Het gebouw bestaat uit:

  • 2 ingangen die toegang geven tot 90 appartementen.
  • ongeïsoleerd en onverwarmd gelijkvloers met:
   • gemeenschappelijke fietsenberging
   • private bergingen
   • lokaal voor conciërge
    → buiten beschermde volume
  • stookruimte op bovenste verdieping
   • dak geïsoleerd
   • muren uit cellenbeton
    → thermisch beschermd → deel van het beschermde volume.
  • 3 identieke gasketels in cascadeopstelling
  • Regeling van vertrektemperatuur op basis van buitentemperatuur
  • Regeling toerental pomp op basis van warmtevraag.
  • pH-stabilisator
  • Naast waterhardheid is de pH-waarde van het water belangrijk voor een duurzame werking van de verwarmingsinstallatie

  De waterhardheid geeft de concentratie van de in het water opgeloste magnesium- en calciumionen weer. Door verhitting kan daaruit kalksteen worden gevormd die de warmteoverdracht aanzienlijk benadeelt.

  Een verkeerde pH-waarde door aanwezigheid van zouten, zoals chloride en sulfaat, veroorzaakt corrosieve reacties in het verwarmingssysteem.

  Afzettingen verhogen op termijn het brandstofverbruik en verminderen de levensduur van centrale belangrijke componenten. Bijgevolg veroorzaken deze afzettingen onnodige kosten voor het onderhoud en de brandstoffen.

  • Stap 1
   • Type verwarming: Centraal
   • Beschrijving: 3 identieke gasketels
  • Stap 2
   • Volgende gegevens kunnen van de kenplaat afgeleid worden:
    • merk en type → extra informatie kan opgezocht of opgevraagd worden bij de fabrikant
    • CE-label
    • fabricagejaar: voor het merk Remeha wijzen de eerste 2 cijfers van het serienummer op het fabricagejaar
    • nominaal vermogen: als er meerdere vermogens vermeld staan, wordt het vermogen bij het hoogste temperatuursregime ingevoerd
   • Volgende gegevens kunnen opgezocht worden:
    • deellastrendement bij 30% en retourtemperatuur 30° t.o.v. de onderste verbrandingswaarde (Hi)
    • HR-top label op technische fiche
   • De parameters van het opwekkingssysteem zijn:
    • Energiedrager: Gas
    • Soort: Condenserende ketel
    • Vermogen: 200 kW
    • Aantal eq. (woon)eenheden 90
    • Rendement 108,4% t.o.v. onderste verbrandingswaarde
    • Referentiejaar fabricage 2019
    • Label CE-keurmerk, HR-top
    • Energie-efficiëntieklasse: niet gekend
    • Buiten beschermd volume: nee
   • Voer op deze manier 3 identieke ketels in.
  • Stap 3
   • De parameters van het distributiesysteem zijn:
    • Externe stookplaats: nee
    • Distributieleiding, ongeïsoleerd en buiten BV (lengte): 0m ≤ lengte ≤ 6m
    • Combilus, ongeïsoleerd en buiten BV: nee.
  • Stap 4
   • De parameters van het afgifte- en regelsysteem zijn:
    • Pompregeling aanwezig: Ja
    • Regeling vertrektemperatuur afgiftemedium: Buitenvoeler: Aanwezig

Collectieve niet-condenserende stookolieketel voor ruimteverwarming