Gedaan met laden. U bevindt zich op: Evaluatie van de ventilatievoorzieningen in het EPC Ventilatie

Evaluatie van de ventilatievoorzieningen in het EPC

Het EPC toetst af of er voldoende ventilatievoorzieningen aanwezig zijn. Daarnaast bevat het EPC ook aanbevelingen voor een betere luchtkwaliteit in een gebouw. 

Beoordeling ventilatievoorzieningen

 • Het EPC zal de aanwezige ventilatievoorzieningen automatisch beoordelen op basis van de invoer in de software
 • Enkel de aanwezigheid van ventilatievoorzieningen en het type worden beoordeeld, niet de goede werking van het systeem of de grootte van de ventilatiedebieten.
 • Op basis van de aanwezige ventilatievoorzieningen volgt een van volgende aanbevelingen
Roodhelemaal geen ventilatievoorzieningen
Oranjeventilatievoorzieningen aanwezig, maar onvoldoende
Lichtgroenminimale ventilatievoorzieningen aanwezig
Donkergroenvoldoende ventilatievoorzieningen aanwezig
Verhoogde EPC-labelpremie bij minimale ventilatievoorzieningen

Wie bij een renovatie minimale ventilatievoorzieningen voorziet, komt in aanmerking voor een verhoogde EPC-labelpremie. Hiervoor moet de aanbeveling voor ventilatie op het EPC lichtgroen of donkergroen zijn.

Meer informatie over de EPC-labelpremie.

Minimale ventilatievoorzieningen

 • Voor EPC zijn de minimale ventilatievoorzieningen aanwezig als:
  • minstens 65% van de verblijfruimtes voldoende ventilatievoorzieningen heeft (groen vinkje op het EPC)
  • minstens 65% van de natte ruimtes voldoende ventilatievoorzieningen heeft (groen vinkje op het EPC)
  • alle keukens, bad- en douchekamers voldoende ventilatievoorzieningen hebben (groen vinkje op het EPC)
 • Wanneer heeft een ruimte voldoende ventilatievoorzieningen en heeft deze een groen vinkje op het EPC?
  Voldoende ventilatievoorzieningen
  (Groen vinkje op het EPC)
  Onvoldoende ventilatievoorzieningen
  (Rood kruisje op het EPC)
  Verblijfsruimte
  • natuurlijke voorziening
  • permanent draaiende mechanische voorziening
  • alle andere situaties
  Natte ruimte
  • natuurlijke voorziening met verticaal afvoerkanaal
  • permanent draaiende mechanische voorziening
  • alle andere situaties
 • Voor het bepalen van het percentage wordt gekeken naar het aantal natte of verblijfruimtes, niet naar de oppervlakte
  Voorbeeld: woning met 4 verblijfruimtes
  • 65% van 4 = 2,6
  • afgerond naar boven: 3 van de 4 verblijfruimtes moeten voldoen
 • Het voldoen aan de minimale ventilatievoorzieningen is geen garantie om op elk moment en op alle plaatsen de gewenste luchtkwaliteit te bereiken.
EPB-plichtige renovatie of ingrijpende energetische renovatie (IER)?

Moeten de verbouwingswerken aan de EPB-eisen voldoen, dan zullen er ook strengere eisen zijn voor de minimale ventilatievoorzieningen. Vind hier meer over de EPB-eisen voor hygiënische ventilatie.

Voorbeelden