Eisen

De ventilatievoorzieningen worden gerealiseerd met verschillende componenten.

De eisen aan die voorzieningen zijn afhankelijk van de (nieuwbouw en ingrijpende energetische renovatie of renovatie) en de (of en industrie). Die eisen vindt u in de bijlage IX en bijlage X aan het Energiebesluit. Bijlage IX baseert zich grotendeels op de Belgische ventilatienorm NBN D50-001 en somt ook de uitzonderingen op die regel op. Bijlage X baseert zich op Europese normering.

In de regelgeving vindt u geen informatie over het gebruik van die ventilatiesystemen en een garantie op een gezonde luchtkwaliteit. Het voldoen aan de opgelegde minimumeisen is geen garantie om op elk moment en op alle plaatsen de gewenste luchtkwaliteit te bereiken.

Meer over hygiënische ventilatie