Gedaan met laden. U bevindt zich op: Hygiënische ventilatie: nieuwbouw en IER - niet-residentieel en industrie Hygiënische ventilatie

Hygiënische ventilatie: nieuwbouw en IER - niet-residentieel en industrie

Geldig voor alle bouwaanvragen

Om de ventilatie-eisen te overlopen, worden de verschillende ruimten eerst ingedeeld in types. Zo kan u nagaan of een ruimte moet voldoen aan eisen en zo ja, aan welke eisen precies.

Voor elke ruimte, die moet voldoen aan bepaalde eisen, is er een minimaal geëist . Op deze pagina’s vindt u informatie over hoe u dat debiet berekent en behaalt, maar ook een paar bijzondere situaties die dat debiet kunnen beïnvloeden.

U moet ook rekening houden met de luchtkwaliteit van een ruimte en de eisen daarbij.

Het ontwerpdebiet hoeft bij een of industrieel gebouw niet altijd effectief gerealiseerd te worden. Daarbij is een goede manier om het ventilatiesysteem te regelen erg belangrijk.

Als uw project moet voldoen aan de installatie-eisen (zie eisentabel, bij nieuwbouw industrie), is bij de plaatsing van een systeem D een warmteterugwinapparaat verplicht: klik door naar de eisen voor dit warmteterugwinapparaat.

Naast de ventilatie-eisen uit EPB gelden voor gebouwen waar mensen tewerk gesteld zijn ook specifieke regels m.b.t. de kwaliteit waaraan de binnenlucht in werklokalen moet voldoen. Deze regels zijn vastgelegd in het “KB Arbeidsplaatsen”(opent in nieuw venster). Het is belangrijk om aan beide regelgevingen te voldoen.

Meer over hygiënische ventilatie: nieuwbouw en IER - niet-residentieel en industrie