Gedaan met laden. U bevindt zich op: Types ruimten (niet-residentieel en industrie) Hygiënische ventilatie: nieuwbouw en IER - niet-residentieel en industrie

Types ruimten (niet-residentieel en industrie)

Geldig voor alle bouwaanvragen

Voor de types ruimten in een of industrieel gebouw wordt een onderscheid gemaakt tussen:

  • ruimten binnen het beschermde volume van het gebouw, waarvoor diverse EPB-eisen kunnen gelden:

    • : een ruimte die bedoeld is om mensen een langere tijd te laten vertoeven.

    • : een ruimte die bedoeld is om mensen bij een normaal gebruik maar een relatief korte tijd te laten vertoeven.

    • speciale ruimte: een ruimte met (een risico op) speciale verontreiniging waarvoor andere (specifieke en/of strengere) eisen qua ventilatie gelden.

  • ruimten buiten het beschermde volume, waarvoor er in principe geen EPB-eisen gelden.

Keuze van het bouwteam

Het bouwteam is verantwoordelijk voor het bepalen van het ruimtetype. Zij kiezen het type dat de ruimte volgens hen het best beschrijft. De hoofdcategorieën in de tabel zijn alleen indicatief. Dat wil zeggen dat alle ruimtetypes in alle gebouwen kunnen worden geselecteerd, onafhankelijk van de hoofdcategorie. Natuurlijk moet de gemaakte keuze verdedigbaar zijn: een slaapzaal in een vakantiecentrum als een kantoor definiëren of een leslokaal als overige ruimte is niet aanvaardbaar.

Ruimten  voor werknemers

De Codex over het welzijn op het werk legt ook ventilatie-eisen op aan ruimten waarin werknemers te werk worden gesteld. Die reglementering blijft geldig, onafhankelijk van de eisen van de energieprestatieregelgeving. Omdat de energieprestatieregelgeving een andere methode hanteert dan deze codex, zal u vooraf moeten aftoetsen welke regelgeving het hoogste minimaal geëiste oplegt.

Ga naar www.werk.belgie.be voor meer details.