Gedaan met laden. U bevindt zich op: Regeling (niet-residentieel en industrie) Hygiënische ventilatie: nieuwbouw en IER - niet-residentieel en industrie

Regeling (niet-residentieel en industrie)

Geldig voor alle bouwaanvragen

Het hoeft bij een of industrieel gebouw niet altijd (24 uur per dag, 7 dagen per week ...) effectief gerealiseerd te worden. Het is toegestaan om op bepaalde momenten het debiet te verminderen of zelfs helemaal te stoppen. Daarvoor is het aan te raden om een regelsysteem te gebruiken.

Voordelen van een goede regeling

Zorgen voor een doordachte regeling van het heeft een groot aantal voordelen:

  • Het levert de luchtverversing die in de praktijk nodig is. Dat debiet zal meestal veel lager zijn dan het van de installatie, zodat op elk ogenblik een aangenaam binnenklimaat kan worden gegarandeerd.
  • Het bespaart op de verwarmingskosten die nodig zijn om de ventilatielucht voor te verwarmen.
  • Het bespaart op het elektrische verbruik van de ventilator (afhankelijk van het soort ventilatieregeling).
  • Door gebruik van de ventilatie-installatie kan verkoeling geboden worden, afhankelijk van het seizoen.

Regeling bij natuurlijke toe- en/of afvoer

Er zijn geen eisen voor de regeling van een systeem met natuurlijke toe- en/of afvoer. Er gelden wel eisen voor de verschillende componenten, zoals de regelbare toevoeropeningen en regelbare afvoeropeningen.

Regeling bij mechanische toe-en/of afvoer

Voor systemen met mechanische toe- en/of afvoer eist de energieprestatieregelgeving een zekere vorm van regeling van het ventilatiesysteem.

Er bestaan diverse regelsystemen, die opgedeeld zijn in verschillende klassen. Mechanische ventilatiesystemen moeten minstens een regelsysteem van het type IDA-C3 bevatten.

Het verbod op IDA-C1- of IDA-C2-regelsystemen slaat op de systemen die enkel en alleen op die wijze werken. Een IDA-C3 regeling mag voorzien worden van een manuele schakelaar om, los van de automatische regeling, het debiet tijdelijk te verhogen of te verlagen en zelfs af te zetten. Worden kantoren bijvoorbeeld gebruikt voor een receptie buiten de normale werkuren, dan kan de ventilatie manueel bediend worden.

Aandachtspunt

Het is niet altijd zo dat bij een terugregeling het energieverbruik van de ventilator verlaagt. Een slechte regelstrategie zal alleen het debiet verlagen, terwijl het energieverbruik van de ventilator toch niet kleiner wordt. Hou daar rekening mee als u een regelstrategie ontwerpt.

Ingave in de software

Selecteer de regeling bij de knoop “Ventilatie” in de energetische boomstructuur.

Als er meerdere soorten regelingen aanwezig zijn binnen deze ventilatiezone, rapporteer dan de regeling met de laagste IDA-C waarde.