Gedaan met laden. U bevindt zich op: Regelbare afvoeropening (RAO) (huidig) Componenten van een ventilatiesysteem

Regelbare afvoeropening (RAO) (huidig)

Geldig voor bouwaanvragen vanaf 01.03.2017 Bekijk tijdslijn

Eisen

Voldoende…

Hoe bepalen en beoordelen?

debiet

Het (totale) ontwerptoevoerdebiet moet voldoen aan de ontwerpeisen van die ruimte (residentieel/niet-residentieel):

  • Elke RAO moet gedimensioneerd zijn voor een maximaal drukverschil bij 2 Pa (het is ook toegestaan om te dimensioneren bij 10 Pa als de ruimte, waarin de RAO is geplaatst, voorzien is van mechanische toevoer).
  • Die debieten worden bepaald aan de hand van een laboratoriummeting zoals vermeld in NBN EN 13141-1: 2004.

regelbaar

De vrije doorsnede van de opening kan manueel of automatisch geregeld worden:

  • hetzij continu
  • hetzij in een voldoende aantal (minstens 3) tussenstanden tussen ‘gesloten’ en ‘volledig open’ (dus in totaal minstens 5 standen).

Zorg voor een goede verdeling van de openingen en dat je de openingen goed gebruikt.

Bijzondere situatie: RAO in een droge ruimte

Voorbeeld

Een rokende bouwheer wil vermijden dat de rookgeur uit de woonkamer of bureau in de badkamer of de keuken terecht komt. Hij wil daarom in de woonkamer of het bureau een afvoer naar buiten voorzien in plaats van een doorstroomopening voorzien.

Eisen

Alhoewel het niet in overeenstemming is met de basisprincipes uit de norm is er geen verbod op de plaatsing van RAO’s of mechanische afvoervoorzieningen naar buiten in droge ruimten. Daardoor vervalt de verplichting tot het voorzien van doorstroomopeningen echter niet.

Het debiet van de bijkomende RAO’s in droge ruimten wordt in de EPB-software namelijk niet meegerekend bij de bepaling van het ontwerpafvoerdebiet. Om aan de debietseisen te voldoen, blijft het dus verplicht om ook doorstroomopeningen te plaatsen die het minimaal geëiste ontwerpafvoerdebiet kunnen realiseren. In de EPB-software hoeven de RAO’s of mechanische afvoer in droge ruimten niet te worden ingegeven in het luik Hygiënische ventilatie.

  • Om de werking van het ventilatiesysteem gebaseerd op toevoer, doorstroom en afvoer in de praktijk niet te verstoren, wordt afgeraden om bijkomende afvoer te plaatsen in droge ruimten.
  • Uitzondering: als de droge ruimte enkel grenst aan een garage is het wel toegelaten om het debiet van de RAO mee te rekenen.