Gedaan met laden. U bevindt zich op: Praktische toepassingen Componenten van een ventilatiesysteem

Praktische toepassingen

Geldig voor alle bouwaanvragen
 • Eisen

  Er zijn geen eisen rond de plaatsing van verschillende toevoer- of afvoervoorzieningen in een ruimte, behalve voor RTO’s.

  Advies

  De norm beveelt aan om de diverse openingen zo te plaatsen dat de ruimte goed geventileerd wordt. Hou daarbij rekening met volgende adviezen:

  • Plaats de toe- en afvoervoorzieningen diagonaal ten opzichte van elkaar.
  • Verspreid de verschillende toevoer- en afvoervoorzieningen over de ruimte.
  • Plaats de afvoervoorzieningen bij de vervuilingsbron (douche, keuken).
  • Kies de plaats en het type van mechanische toevoeropeningen bij mengventilatie zodat een goede menging bekomen wordt (voldoende ‘worp’ of inductie in de ruimte).
  • Beperk het debiet in mechanische toe- en afvoer tot 50 m³/h per opening.

  Regelgeving

  norm NBN D50-001 §4.3.3.6

 • Bestaande ventilatievoorzieningen mag u meerekenen om te voldoen aan het minimaal geëiste ontwerpdebiet omdat ze kunnen bijdragen tot een gezond geventileerde binnenomgeving. Ze moeten wel voldoen aan de eisen. Bij gebrek aan technische informatie over de kenmerken is dat soms moeilijk na te gaan. Dan is het niet zeker of het minimaal geëiste ontwerpdebiet gehaald kan worden.

  De minimaal geëiste ontwerpdebieten van een ruimte worden bepaald op basis van de vloeroppervlakte van die ruimte. Het zou ook kunnen dat de toe- en/of afvoerdebieten van het bestaande systeem bij oppervlaktetoename het nodige debiet niet voldoende kunnen leveren. In dat geval moet u bijkomende ventilatievoorzieningen aanbrengen.