Gedaan met laden. U bevindt zich op: Minimaal geëiste ontwerpdebiet (residentieel) Hygiënische ventilatie: nieuwbouw en IER - residentieel

Minimaal geëiste ontwerpdebiet (residentieel)

Geldig voor alle bouwaanvragen

Het minimaal geëiste ontwerpdebiet is het debiet per ruimte waarvoor de installatie volgens de energieprestatieregelgeving minimaal moet ontworpen worden.

Het ontwerpdebiet is het debiet dat de ontwerper verwacht onder de vooropgezette condities (beschikbare drukverschillen, kwaliteit van uitvoering, … ) door zijn keuze van bepaalde producten of uitvoeringswijze. De wetgever legt bepaalde minimumeisen op aan de bouw of uitrusting van het gebouw zodat het voldoende geventileerd wordt.

Berekening van het minimaal geëiste ontwerpdebiet

De Belgische ventilatienorm (NBN D 50-001) bepaalt hoe snel een bepaalde hoeveelheid lucht in een ruimte ververst moet worden.

 • Het minimaal geëiste ontwerpdebiet bedraagt 3,6 m³/h per m² vloeroppervlakte van de ruimte.
 • Om te beletten dat er in kleine ruimtes te weinig geventileerd wordt, bevat de norm ook per ruimte een minimum toevoer- en afvoerdebiet dat moet gehaald worden.
 • Om het energieverbruik beter onder controle te houden, kunnen de luchthoeveelheden voor toevoer en afvoer voor bepaalde ruimtes beperkt worden. Bij een ventilatiesysteem A of C wordt deze beperking op het ontwerptoevoerdebiet sterk aanbevolen, om het energieverlies via de RTO’s te beperken.
 • Het minimaal geëist ontwerpdebiet houdt geen rekening met de hoogte van de ruimte, omdat die nauwelijks invloed heeft op het aantal aanwezige personen of de (vervuilende) activiteiten.
 • Het minimaal geëist ontwerpdebiet is onafhankelijk van het aantal personen in een ruimte.
RuimteNominale
toevoer
Debiet
mag
beperkt
worden
tot
Minimale
spleet
onder
de deur
Algemene
regel
Minimaal
debiet
ToevoerWoonkamer3,6 m3/h.m275 m3/h150 m3/h-
Slaapkamer25 m3/h72 m3/h-
Studeerkamer
Speelkamer
Doorstroom
als afvoer
uit de ruimte
Woonkamer-25 m3/h-70 cm2
Slaapkamer
Studeerkamer
Speelkamer
Doorstroom
als toevoer
naar de
ruimte
Keuken-50 m3/h-140 cm2
Badkamer25 m3/h70 cm2
Was- en droogplaats
Wc
AfvoerKeuken3,6 m3/h.m250 m3/h75 m3/h-
Badkamer
Was- en droogplaats
Open keuken-75 m3/h--
Wc25 m3/h

Opmerkingen

 • Het debiet mag verdeeld worden over meerdere openingen.

 • Om het debiet te bepalen, moet u de vloeroppervlakte van een ruimte correct berekenen.

 • De verschillende mechanisch gerealiseerde debieten worden afgesteld door de installateur met gereedschap en een debietmeter.
 • De ontworpen ventilatievoorzieningen mogen een hoger debiet leveren dan het minimaal geëiste ontwerpdebiet.
 • De gebruiker is niet verplicht om het minimaal geëiste ontwerpdebiet op elk ogenblik te realiseren. Hij mag het debiet hoger of lager regelen naargelang de behoefte (bv. aantal aanwezige personen of de activiteiten). Voor energiebesparing en comfort is dat zelfs aan te bevelen.

Voorbeelden

Hieronder vindt u de berekeningswijze en schematische voorstelling van de ontwerpdebieten van verschillende droge en natte ruimten.

 • Voorbeeld: een woonkamer van 60 m²

  BerekeningswijzeMinimaal geëiste ontwerpdebiet
  Toevoerdebiet voor droge ruimte

  60 m² x 3,6 m³/h per m² = 216 m³/h

  • Dat is hoger dan de bovengrens.
  • Het ontwerptoevoerdebiet mag beperkt worden tot 150 m³/h (zie grafiek).
  Afvoerdebiet voor droge ruimte25 m³/h bij 2 Pa
 • Voorbeeld 1 : een slaapkamer van 22 m²

  BerekeningswijzeMinimaal geëiste ontwerpdebiet
  Toevoerdebiet voor droge ruimte

  22 m² x 3,6 m³/h per m² = 79,200 m³/h

  • Dat is hoger dan de bovengrens.
  • Het ontwerptoevoerdebiet mag beperkt worden tot 72 m³/h (zie grafiek).
  Afvoerdebiet voor droge ruimte25 m³/h bij 2 Pa

  Voorbeeld 2 : een bureau van 6 m²

  BerekeningswijzeMinimaal geëiste ontwerpdebiet
  Toevoerdebiet voor droge ruimte

  6 m² x 3,6 m³/h per m² = 21,600 m³/h

  • Dat is lager dan de ondergrens.
  • Het ontwerptoevoerdebiet is minstens 25 m³/h (zie grafiek).
  Afvoerdebiet voor droge ruimte
 • Voorbeeld: een badkamer van 5 m²

  BerekeningswijzeMinimaal geëiste ontwerpdebiet
  Afvoerdebiet voor natte ruimte

  5 m² x 3,6 m³/h per m² = 18 m³/h

  • Dat is lager dan de ondergrens.
  • Het ontwerpafvoerdebiet is minstens 50 m³/h (zie grafiek).
  Toevoerdebiet voor natte ruimte25 m³/h bij 2 Pa
 • Voorbeeld: een open keuken van 15 m²

  BerekeningswijzeMinimaal geëiste ontwerpdebiet
  Afvoerdebiet voor natte ruimte

  15 m² x 3,6 m³/h per m² = 54 m³/h

  • Dat is lager dan de ondergrens.
  • Het ontwerpafvoerdebiet is minstens 75 m³/h (zie grafiek).
  Toevoerdebiet voor natte ruimte50 m³/h bij 2 Pa
 • Voorbeeld: een wc van 1,35 m²

  BerekeningswijzeMinimaal geëiste ontwerpdebiet
  Afvoerdebiet voor natte ruimte

  1,35 m² x 3,6 m³/h per m² = 4,86 m³/h

  • Dat is lager dan de ondergrens.
  • Het ontwerpafvoerdebiet is minstens 25 m³/h (zie grafiek).
  Toevoerdebiet voor natte ruimte25 m³/h bij 2 Pa