Gedaan met laden. U bevindt zich op: Vloeroppervlakte van een ruimte Volume en oppervlaktes

Vloeroppervlakte van een ruimte

Geldig voor alle bouwaanvragen

Definitie

De vloeroppervlakte van een ruimte wordt ook ‘de netto-vloeroppervlakte van een ruimte’ genoemd.

U hebt de vloeroppervlakte van een ruimte nodig voor de berekening van de minimaal geëiste ontwerpdebieten (voor toevoer, doorstroom en afvoer) bij residentiële gebouwen (EPW).

Voor de minimaal geëiste ontwerpdebieten van niet-residentiële gebouwen rekent u met de gebruiksoppervlakte van de ruimte.

Meten en berekenen

De vloeroppervlakte van een ruimte (in m²) berekent u op basis van de op het niveau van de vloer van de ruimte.

Voorbeelden

 • Voor ruimten, volledig of gedeeltelijk onder een hellend dak, bepaalt u de volledige vloeroppervlakte, dus ook van de gedeelten waar de bruikbare hoogte lager is dan 1,50 m.

 • Bij ruimten die zich over meerdere bouwlagen uitspreiden, maakt u de som van de vloeroppervlakten op alle niveaus . Zo bekomt u de totale vloeroppervlakte.

 • Als in een ruimte ingebouwde kasten zijn geplaatst, moet u toch de volledige oppervlakte van die ruimte berekenen, inclusief de oppervlakte die wordt ingenomen door de inbouwkasten. Als de scheiding tussen twee ruimten gemaakt wordt door middel van een kastwand, telt de rug of zijkant van de kast als scheidingslijn en rekent u de oppervlakte van de kastwand mee bij de ruimte waarin ze wordt gebruikt.

  Volgende redenen tonen aan waarom u de oppervlakte van een inbouwkast niet mag aftrekken van de totale oppervlakte van de ruimte:

  • Er is geen zekerheid dat een inbouwkast uit de ontwerpplannen ook echt wordt gebouwd of dat de kast over de volledige hoogte van de ruimte wordt uitgevoerd.
  • Een dressing is ook een soort ingebouwde kast. Als die in open verbinding staat met de slaapkamer, wordt de volledige oppervlakte van de dressing bijgeteld bij de slaapkameroppervlakte.
  Voorbeeld

  De rode lijnen bepalen de oppervlakte van de ruimte.

  Op de figuur rechts dient de kast als scheidingslijn tussen twee ruimtes.

 • Voor de berekening van de vloeroppervlakte van een trappenhal maakt u gebruik van de verticale projectie op het horizontale vlak van de trap of vlak.

  U kunt de volledige trappenhal als één ruimte invoeren. De vloeroppervlakte van de volledige trappenhal bepaalt u door de som te maken van alle tussenliggende vloeroppervlaktes en de geprojecteerde oppervlaktes van alle trappen.

 • Als de woonkamer en de open keuken in elkaar verwerkt zijn in het ontwerp, is de grens tussen beide ruimten soms moeilijk te bepalen.

  Er wordt een fictieve scheiding gemaakt om de gebruiksoppervlakte van de woonkamer en de open keuken te berekenen. Bij het bepalen van die scheiding is er enige vrijheid, maar dat kan uiteraard niet volledig willekeurig. De keuze moet verdedigbaar zijn.

  Bij een keuken met eetgelegenheid (bv. ontbijthoek, zitplaats aan keukeneiland) en waarbij er in de wooneenheid al een andere eetkamer is gedefinieerd, mag u de oppervlakte van de eetgelegenheid samentellen met die van de keuken, en als functie ‘keuken’ opgeven. Is er in de keuken een eettafel of andere eetgelegenheid en daarnaast geen andere eetkamer in de wooneenheid, dan moet u wel de opdeling maken in keuken en woonkamer.

  Elke wooneenheid moet minstens één woonkamer bevatten.

 • Als een ruimte in het bestaande gebouw (bijvoorbeeld een woonkamer) wordt uitgebreid en de uitbreiding wordt niet door een muur, deur … van de bestaande ruimte gescheiden, berekent u enkel de vloeroppervlakte van het uitgebreide deel (= de nieuwe gecreëerde ruimte).

  Bovenstaande geldt voor bouwaanvragen vanaf 08/09/2011. Voor bouwaanvragen tot en met 07/09/2011 is de vloeroppervlakte van de nieuw gecreëerde ruimte de som van de vloeroppervlakte van het bestaande en het uitgebreide deel samen, als de uitbreiding niet door een muur, deur, … van de bestaande ruimte gescheiden wordt.