Gedaan met laden. U bevindt zich op: Ventilatie van een ruimte die enkel grenst aan een garage Speciale ontwerpsituaties

Ventilatie van een ruimte die enkel grenst aan een garage

Geldig voor alle bouwaanvragen

Eisen

De droge of natte ruimte die enkel grenst aan een garage blijft onderworpen aan de ventilatie-eisen (bv. een wasplaats, een hobbyruimte).

Voor die ruimten raadt het VEA het volgende aan:

  • geen (DO) voorzien tussen de garage en de betrokken ruimte, hoewel het in principe verplicht is
  • voorzien van een luchtdichte scheiding tussen de garage en de betrokken ruimte.

Alternatieven voor een DO naar een garage

Als alternatief voor een DO in ruimten die enkel grenzen aan een garage kan u volgende zaken voorzien:

Type ruimte

Voorziening

droge ruimte

een afvoervoorziening die geen doorstroomopening is (in dit geval dus rechtstreeks naar buiten). Het debiet van de afvoervoorziening is gelijk aan het minimaal geëiste ontwerpdoorstroomdebiet voor die ruimte.

natte ruimte

een toevoervoorziening die geen doorstroomopening is (in dit dus geval rechtstreeks van buiten). Het debiet van de toevoervoorziening is gelijk aan het minimaal geëiste ontwerpdoorstroomdebiet voor die ruimte.

  • Het minimaal geëiste ontwerpafvoerdebiet van de droge ruimte blijft (ondanks het feit dat gebruik wordt gemaakt van een RAO of een mechanische afvoer) gelijk aan het minimaal geëiste ontwerpafvoerdebiet via doorstroom (25 m³/h).
  • Het minimaal geëiste ontwerptoevoerdebiet van de natte ruimte blijft (ondanks het feit dat gebruik wordt gemaakt van een RTO of een mechanische toevoer) gelijk aan het minimaal geëiste ontwerptoevoerdebiet via doorstroom (25 m³/h voor badkamers wasplaatsen, wc en andere analoge ruimten, 50 m³/h voor keukens).

Invoer in de EPB-software: afwijkende procedure

De uitzondering op een ruimte die grenst aan een garage is niet geïmplementeerd in de EPB-software. Daarom moet u als een afwijkende invoerprocedure gebruiken om een door het VEKA aanvaarde EPB-aangifte te doen die niet beboet zal worden.

Bij die afwijkende invoerprocedure maakt u bewust een fout in de EPB-software, maar bij controle zal het meteen duidelijk zijn dat het om een uitzondering gaat.

Op onderstaande pagina’s staat toegelicht hoe u dit moet invoeren in de EPB-software: