Gedaan met laden. U bevindt zich op: Mechanische ventilatietoestellen Ventilatie

Mechanische ventilatietoestellen

De permanent draaiende mechanische ventilatietoestellen en hun eigenschappen worden bepaald. Daarna worden ze ingevoerd in de software en gekoppeld aan de ruimtes die erdoor bediend worden. Voor het EPC Gemeenschappelijke Delen worden enkel collectieve ventilatietoestellen die meerdere eenheden in het gebouw bedienen, beschouwd.

Werkwijze

 • Stap 1

  Bepaal de mechanische ventilatietoestellen

  • Types toestellen

   • Centrale ventilatietoestellen of -units: via buizennetwerk meerdere ruimtes ventileren:
    • enkel toevoer of ‘pulsie’ of enkel afvoer of ‘extractie’: in principe 1 kanaal naar buitenomgeving + 1 kanaal naar binnenomgeving

    • toevoer en afvoer of ‘balansventilatie’: 2 kanalen naar buitenomgeving + 2 kanalen naar binnenomgeving

   • Decentrale ventilatoren: meestal buisventilatoren die slechts 1 ruimte ventileren, hetzij via afvoer, hetzij via toevoer

  • Voorwaarden voor invoer van het toestel

   • ontworpen om permanent te draaien

   • toevoer van buitenlucht

   • afvoer naar buitenomgeving.

 • Stap 2

  Bepaal de in te voeren parameters per toestel

  • enkel toevoer, enkel afvoer of toevoer en afvoer
  • regeling
  • warmterecuperatie
 • Stap 3

  Voer mechanische permanent draaiende ventilatietoestel(len) in de software in en koppel deze aan de juiste ruimtes

  • EPC (klein Niet-)Residentieel:

   • Ventilatietoestellen kunnen enkel gekoppeld worden aan ruimtes met minstens één permanent draaiende ventilatievoorziening. Ruimtes met een niet-permanent draaiende ventilatievoorziening kunnen niet gekoppeld worden aan ventilatietoestellen.

   • Indien er meer dan 1 toestel de eenheid bedient, koppel dan elk van de toestellen aan de ruimtes die ze bedienen.

  • EPC Gemeenschappelijke Delen: enkel de collectieve toestellen worden ingevoerd, er moet niet gekoppeld worden met ruimtes.

Permanent draaiend

 • Toestel draait continu zodat het debiet nooit nul wordt
 • Toestel mag een AAN/UIT-knop hebben: toegestaan om ventilatiesysteem in uitzonderlijke situaties (brand, onderhoud...) buiten dienst te stellen
 • Toestel mag een regelsysteem hebben dat het ventilatiedebiet verlaagt of verhoogt
  • Residentieel: enkel als het debiet nooit nul wordt
  • Klein niet-residentieel: debiet mag terugzakken tot nul enkel buiten de bezettingsuren

Eigenschappen ventilatietoestel

Per mechanisch, permanent draaiend ventilatietoestel kunnen gegevens ingevoerd worden over:

Type

 • enkel afvoer
 • enkel toevoer
 • toevoer en afvoer

Regeling

Warmterecuperatie

enkel bij balansventilatie (toevoer en afvoer)

De m-factor is geen invoergegeven meer. Achterliggend zal vanaf 1-1-2024 voor alle eenheden steeds met m = 1,2 gerekend worden. Dit is veel positiever dan m = 1,5 waarmee achterliggend standaard gerekend werd tot 31-12-2023. Het heeft dus weinig zin om nog de m-factor in detail te laten invoeren, als de standaard m-factor sowieso zeer gunstig wordt.

Bijzondere systemen