Gedaan met laden. U bevindt zich op: Indeling in natte en verblijfsruimtes Ventilatie

Indeling in natte en verblijfsruimtes

De energiedeskundige moet detecteren welke type ruimtes er aanwezig zijn. Enkel de natte en de verblijfsruimtes in het beschermde volume van de eenheid worden afgetoetst op de aanwezigheid van ventilatievoorzieningen. Garages, circulatieruimtes, ‘donkere’ verblijfsruimtes en ruimtes buiten het beschermde volume worden nooit ingevoerd.

Ruimtes die nooit ingevoerd worden

Voor sommige ruimtes in een woning of een kleine niet-residentiële eenheid is het niet strikt noodzakelijk dat er geventileerd wordt. Daarom worden deze ruimtes nooit ingevoerd in het EPC. Deze ruimtes worden best eerst gedetecteerd en geschrapt van de lijst van aanwezige ruimtes. De ruimtes die hierna overblijven, moeten dan nog enkel als natte ruimte of verblijfsruimte bestempeld worden.

Volgende ruimtes moeten nooit ingevoerd worden:

Ruimtes die altijd ingevoerd worden: natte en verblijfsruimtes

Na het detecteren en schrappen van de garages, circulatieruimtes, ‘donkere’ verblijfsruimtes en alle ruimtes buiten het BV, wordt de categorie van alle overblijvende ruimtes vastgelegd: een natte ruimte of verblijfsruimte. Heeft een ruimte beide functies tegelijk (bijvoorbeeld een douche in een slaapkamer), dan gaat het om een gemengde ruimte.

Het is altijd verplicht om alle natte ruimtes en verblijfsruimtes (behalve de donkere verblijfsruimtes) apart in te voeren, ook als er geen ventilatievoorzieningen in deze ruimtes aanwezig zijn.

Het is dus foutief om

 • enkel die ruimtes in te voeren waar een ventilatievoorziening aanwezig is
 • alle ruimtes met eenzelfde type ventilatievoorziening samen te nemen in één ruimte.

De belangrijkste reden is dat ruimtes zonder voorziening, met natuurlijke of met mechanische voorziening verschillend doorgerekend. Voor een correcte berekening van de energiescore en voor een correcte ventilatie-aanbeveling met indicatieve kostprijs moeten daarom alle ruimtes ingevoerd worden. Zijn niet alle ruimtes ingevoerd, dan is het aandeel van de ruimtes in de berekening foutief en dus ook de energiescore foutief.

Bijkomend is het voor een lezer zo ook duidelijk in welke ruimtes er ventilatievoorzieningen verwacht worden.

Invoer in de software

 • Elke natte en verblijfsruimte wordt ingevoerd in de software:
  • type ruimte aanduiden: natte ruimte of verblijfsruimte
  • beschrijving toevoegen (naam ruimte)
  • aanduiden of het om keuken, badkamer of douchekamer gaat: dit is nodig om na te gaan of de minimale ventilatievoorzieningen aanwezig zijn
  • indien aanwezig: type ventilatievoorziening aanduiden (meerdere opties aanduiden is mogelijk)
 • Het is mogelijk om ruimtes te kopiëren (A) en plakken (B)

Voorbeelden