Soorten aansprakelijkheidsverzekeringen

Om de energiedeskundige wegwijs te maken in het kluwen van aangeboden aansprakelijkheidsverzekeringen, wordt eerst een kort overzicht gegeven van de belangrijkste aansprakelijkheidsverzekeringen.

Voor energiedeskundigen is het verplicht om een verzekering beroepsaansprakelijkheid af te sluiten bij de start van hun werkzaamheden. Deze verzekering kan op vrijwillige basis aangevuld worden met andere aansprakelijkheidsverzekeringen.

Wat wordt verzekerd door de verzekering beroepsaansprakelijkheid?

Welke uitsluitingen bevat verzekering beroepsaansprakelijkheid?

Het aantal uitsluitingen en de inhoud van deze uitsluitingen bepaalt in grote mate de kwaliteit van de gesloten verzekering. Hoe minder zaken uitgesloten worden in de verzekeringspolis, des te beter voor de energiedeskundige. De uitsluitingen vormen de basis voor de breedte van de dekking en zijn cruciaal voor een goede dekking van de activiteiten van de energiedeskundige.

Bewijs van beroepsaansprakelijkheidsverzekering

Om aan te tonen dat u als energiedeskundige correct verzekerd bent, kan u als bewijs het jaarlijks verzekeringsattest voorleggen. Dit attest moet jaarlijks door de verzekeringsmaatschappij afgeleverd worden na betaling van de verzekeringspremie.

Volgende elementen moeten op het attest vermeld worden:

  • De naam van de verzekeringsmaatschappij
  • Het polisnummer
  • Verzekeringnemer
  • Naam en adres van de verzekerde
  • De verzekerde activiteit
  • De datum “van – tot” voor de geldigheid van het attest
  • De bevestiging van de verzekering beroepsaansprakelijkheid