Gedaan met laden. U bevindt zich op: Energiedeskundige type D worden Werken als energiedeskundige type D

Energiedeskundige type D worden

Als erkend energiedeskundige type D bent u bevoegd voor de opmaak van energieprestatiecertificaten (EPC’S) voor bestaande niet-residentiële gebouwen.

Iedereen die Energiedeskundige type D wil worden, moet voldoen aan de erkenningsvoorwaarden.

Erkenning verkrijgen

Om te starten als energiedeskundige type D moet u slagen voor een centraal examen. Er is geen verplichte basisopleiding.

 • Stap 1

  Slagen voor een centraal examen

  Om te starten als energiedeskundige type D moet u slagen voor een centraal examen.

  • Deelnames aan het centraal examen zijn gratis.
  • Momenteel zijn volgende examens ingepland:
   • woensdag 12 juni 2024, namiddag.
   • woensdag 26 juni 2024, namiddag (volzet).
   • maandag 9 september 2024, namiddag.
   • woensdag 9 oktober 2024, namiddag.
   • maandag 18 november 2024, namiddag.
   • woensdag 11 december, namiddag.
  • Inschrijven voor een centraal examen gebeurt via de Energieprestatiedatabank.
  • Indien u bent ingeschreven, maar door overmacht verhinderd bent om deel te nemen, kunt u dat melden via dit contactformulier(opent in nieuw venster). Bij onderwerp geeft u aan “Uitschrijven examen energiedeskundige type D”. Het bewijs van overmacht (bijvoorbeeld een doktersattest) voegt u als bijlage toe.
  • Kandidaat-energiedeskundigen type D moeten zich eerst en eenmalig registreren als Student type D.
   • Ga naar de Energieprestatiedatabank(opent in nieuw venster) en klik onder ‘Registratie’ op ‘Activeren’.
   • Selecteer registratie als student type D.
   • Als u dat gedaan hebt, verschijnt onder ‘Registratie’ de link ‘Inschrijven examen deskundige type D’.
  • U krijgt 2 kansen om te slagen voor het examen. Als u na 2 pogingen nog niet geslaagd bent, moet u 12 maanden wachten voor u opnieuw mag deelnemen. Om dat te vermijden, is het aangewezen voldoende voorbereid te zijn en een opleiding te volgen.

  Deelname aan het examen voorbereiden

 • Stap 2

  Registreren in Energieprestatiedatabank

  • Let goed op hoe u zich registreert:
   • als natuurlijk persoon → werken in eigen naam en onder eigen verantwoordelijkheid
   • als bestuurder of werknemer van een rechtspersoon → werken voor een firma en onder diens verantwoordelijkheid.
  • Hou uw adres- en correspondentiegegevens up-to-date.
  • Hou uw registraties bij uw werkgever(s) up-to-date en laat het VEKA weten wanneer u van werkgever veranderd bent.
  • Verzekering beroepsaansprakelijkheid
   • Als energiedeskundige bent u verplicht om een verzekering beroepsaansprakelijkheid af te sluiten bij de start van de werkzaamheden.
   • Deze verzekering kan op vrijwillige basis aangevuld worden met andere aansprakelijkheidsverzekeringen.
 • Stap 3

  Aanmelden in de EPC NR softwaretoepassing

  • Na aanmelden in de EPC NR softwaretoepassing kunt u kiezen in welke hoedanigheid u EPC’s wilt opmaken: als natuurlijk persoon of onder een rechtspersoon.
  • Wie wenst op te treden als energiedeskundige type D voor een bepaalde onderneming, zal de validatie van die onderneming nodig hebben. Hiervoor moeten volgende stappen gevolgd worden:

  • Stap 1

   Wettelijk verantwoordelijke van onderneming duidt lokaal beheerder aan

   De wettelijk verantwoordelijke van een onderneming duidt een toegangsbeheerder of lokale beheerder aan via het Beheer der Toegangsbeheerders(opent in nieuw venster).

   Vind hier meer informatie over het gebruikersbeheer en de handleiding(PDF bestand opent in nieuw venster).

   Dit is een éénmalige actie die mogelijk al uitgevoerd werd door de wettelijke vertegenwoordiger van een onderneming in kader van andere toepassingen.

  • Stap 2

   Toegangsbeheerder kent recht 'EPC Niet-residentieel Gebruik' toe

   De toegangsbeheerder of lokale beheerder kent via het Gebruikersbeheer het recht ‘EPC Niet-residentieel Gebruik’ met context ‘Energiedeskundige type D’ toe aan de persoon die namens de onderneming zal optreden als energiedeskundige type D.

   Vind hier praktische informatie voor lokale beheerders, instructiefilms en handleiding(opent in nieuw venster).

   Dit is een éénmalige actie in kader van het toekennen van het recht.

  • Stap 3

   Energiedeskundige type D kiest juiste hoedanigheid

   Na aanmelden op de softwaretoepassing EPC NR zal de energiedeskundige type D een keuze kunnen maken in welke hoedanigheid deze de toepassing wenst te gebruiken.

  Zowel als natuurlijk persoon als rechtspersoon werkzaam? Wissel van profiel door af te melden en opnieuw aan te melden en de juist keuze qua hoedanigheid te maken.

Medewerker-energiedeskundige verlaat uw organisatie? Meld dit aan het VEKA.

Een medewerker die als energiedeskundige type D in naam van een organisatie (rechtspersoon) EPC’s opstelt en deze organisatie verlaat, kan nog steeds EPC’s blijven opmaken onder de erkenning van deze organisatie. De organisatie blijft dan aansprakelijk voor eventuele gemaakte fouten die de energiedeskundige maakt, ook al is deze medewerker niet meer in dienst.

Het is daarom belangrijk dat wanneer de arbeidsrelatie wordt stopgezet of de activiteit van de medewerker wijzigt, dit door de lokaal beheerder van de organisatie wordt aangegeven in Gebruikersbeheer. Het is de verantwoordelijkheid van de lokaal beheerder van de organisatie om de werkrelaties en rechten te beheren. Eens de werkrelatie met de energiedeskundige type D verwijderd werd of het recht “EPC Niet-residentieel Gebruik” geschrapt werd, zal deze geen EPC’s meer kunnen opmaken onder de registratie van de organisatie.

Methodiek en opleidingsmateriaal

De methodiek, het inspectieprotocol en opleidingsmateriaal dat niet geïntegreerd is in de EPC-pedia kunt u vinden bij de documenten voor energiedeskundige type D.

Vrije opleiding

Er is geen verplichte basisopleiding vastgelegd voor de erkenning als energiedeskundige type D.

Leeromgeving software

 • Als voorbereiding op het examen, kunnen studenten type D met de applicatie leren werken via een leeromgeving(opent in nieuw venster).
 • Om toegang te krijgen tot de leeromgeving registreert u zich eerst als Student type D in de Energieprestatiedatabank.