Gedaan met laden. U bevindt zich op: Permanente vorming energiedeskundige type A organiseren Vormings-, opleidings- en exameninstellingen

Permanente vorming energiedeskundige type A organiseren

Een energiedeskundige type A moet jaarlijks permanente vorming volgen om zijn/haar erkenning te behouden. Enkel vormingen gegeven door erkende vormingsinstellingen, tellen mee als permanente vorming.

Erkenningsvoorwaarden vormingsinstelling

Om door het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA) te worden erkend als vormingsinstelling, moet de vormingsinstelling minstens voldoen aan onderstaande voorwaarden:

 • Beschikken over lesgevers die
  • kennis hebben over energieprestatiecertificatenregelgeving
  • belast worden met het inhoudelijk vorm geven van de permanente vorming.
 • Beschikken over een systeem voor het behandelen van klachten en een systeem voor het evalueren van de permanente vorming. De erkenningsaanvraag geeft een korte omschrijving en informatie over de aanpak weer.
 • Beschikken over een plan van aanpak wat betreft het inrichten van een aanbod permanente vorming voor energiedeskundigen.

Een vormingsinstelling moet zich daarnaast ook onafhankelijk opstellen van fabrikanten en installateurs.

Omdat de vormingsinstelling persoonsgegevens van de energiedeskundigen uitwisselt, moeten de bepalingen van de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens worden nageleefd.

Zie ministerieel besluit van 28 december 2018 artikel 34(opent in nieuw venster), artikel 35(opent in nieuw venster), artikel 36(opent in nieuw venster), artikel 37(opent in nieuw venster).

Erkenning aanvragen

 • Stap 1

  Vul het aanvraagformulier voor erkenning vormingsinstelling(Word bestand opent in nieuw venster) in en maak de nodige bijlagen op.

  Volgende documenten moeten toegevoegd worden aan de aanvraag:

  • gegevens van andere personen, als er meer dan 1 persoon de vormingen en de deelnemers invoert in de energieprestatiedatabank
  • lijst met de gegevens van alle lesgevers
  • cv van alle lesgevers
  • digitaal exemplaar van een plan van aanpak voor elke vorming
  • bestand met de beschrijving van de manier waarop u met klachten omgaat en van de manier waarop u de permanente vorming zult evalueren
  • bestand met een voorbeeld van de manier waarop u minstens jaarlijks uw deelnemers bevraagt over welke onderwerpen het meest relevant zijn voor toekomstige bijscholing.
 • Stap 2
  • Verzend het aanvraagdossier via e-mail met als onderwerp ‘Erkenningsaanvraag - Vorming - Energiedeskundige type A’ naar het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (veka@vlaanderen.be).

 • Stap 3
  • Het VEKA onderzoekt de aanvraag binnen de 60 dagen. Tijdens het onderzoek kan het VEKA aanvullende inlichtingen en documenten vragen.
  • Het VEKA doet bij besluit van het hoofd van het VEKA uitspraak over de aanvraag.

Elke wijziging in de werkwijze die tot de erkenning van de vorming geleid heeft, wordt meteen aan het VEKA gemeld.

Registratie als medewerker vormingsinstelling

 • Stap 1

  Ga naar www.energieprestatiedatabank.be(opent in nieuw venster) en meld u aan.

  Aanmelden kan via:

  • eID en kaartlezer
  • itsme
  • beveiligingscode via mobiele app
  • beveiligingscode via sms
 • Stap 2

  Waar vindt u het registratiescherm?

  • Is het de eerste keer dat u zich registreert op de energieprestatiedatabank? U ziet na aanmelden meteen het registratiescherm.
  • Bent u al onder een andere vorm geregistreerd op de energieprestatiedatabank? Kies links bovenaan voor ‘Registratie toevoegen’.

  Kies voor de rol ‘Medewerker vormingsinstelling’ en klik op ‘Volgende’.

 • Stap 3

  Na het kiezen van de rol krijgt u een scherm met drie tabbladen te zien:

  • Tabblad persoonsgegevens

   Hier worden uw persoonlijke gegevens getoond, die gekoppeld zijn aan uw rijksregisternummer. Deze gegevens worden louter getoond als identificatie van u als persoon. Deze gegevens worden verder niet meer gebruikt door de databank, omdat u een registratie zal aanmaken als medewerker van een instelling.

  • Tabblad Opleidingsinstelling/exameninstelling

   Hier vult u het KBO-nummer in van de vormingsinstelling waarvoor u optreedt. U gebruikt bij het invullen enkel cijfers (geen BE-notatie en geen punten).

   Bijvoorbeeld: BE0478.123.456 wordt 0478123456

   Na het drukken op ‘ophalen gegevens’ worden de firmagegevens uit de Kruispuntbank voor Ondernemingen opgehaald en getoond.

  • Tabblad Correspondentiegegevens

   Hier vult u de correspondentiegegevens in waarop het VEKA u mag contacteren. U kunt hierbij – als u dit wenst – de firmagegevens of uw persoonlijke adresgegevens kopiëren.

   Het VEKA zal de berichten in verband met het goedkeuren van uw registratie naar het e-mailadres sturen dat u hier ingeeft.

 • Stap 4
  • Na het doorlopen van alle tabbladen drukt u onderaan op ‘Toevoegen’.
  • U krijgt een overzicht van alle ingevulde gegevens. Door op de knop ‘bevestigen’ te drukken, bevestigt u de gegevens.
  • De aanvraag voor een registratie op de energieprestatiedatabank is hiermee verzonden, maar nog niet gevalideerd door het VEKA.
 • Stap 5
  • In een volgende fase zal het VEKA (doorgaans binnen de week) uw registratie als medewerker vormingsinstelling goed- of afkeuren.
  • Hierna ontvangt u van de energieprestatiedatabank een e-mail met de melding of uw registratie werd goed- of afgekeurd.

Vorming melden en deelnemerslijsten opladen in de energieprestatiedatabank

De uitgebreide werkwijze voor het melden van vormingen en het opladen van deelnemerslijsten staat beschreven in de Handleiding energieprestatiedatabank voor vormingsinstellingen(PDF bestand opent in nieuw venster).

 • Elke geplande vorming moet bij het VEKA gemeld en gevalideerd worden. Dit moet ten laatste 14 dagen voor de start van de vorming gebeuren. Deze melding bestaat uit:
  • correcte gegevens van de vorming: titel, locatie, type vorming, data, lesgevers en effectief aantal gedoceerde uren
  • toelichting en staving van de inhoud van de vorming aan de hand van een programma en een tijdschema.
 • Het VEKA zal elke vorming valideren (goedkeuren, afkeuren of bijkomende informatie opvragen) op inhoud, aantal uren en type vorming.
 • Pas na goedkeuring komt de voorgestelde vorming in aanmerking als permanente vorming met vrije of verplichte inhoud.
 • Uiterlijk 14 dagen na de start van elke vorming, worden de gegevens (naam, voornaam en rijksregisternummer) van de aanwezige deelnemers en de lesgevers bezorgd aan het VEKA. Dit gebeurt door het Excelbestand voor het melden van deelnemers en lesgevers(Excel bestand opent in nieuw venster) op te laden in de Energieprestatiedatabank(opent in nieuw venster).
 • Na het opladen van deze deelnemerslijsten, worden de gevolgde vormingen aan het profiel van de energiedeskundige type A toegekend. Hierdoor krijgt deze een overzicht van de status op het vlak van permanente vorming, per kalenderjaar.
Kwaliteitsacties EPC

Het Ministerieel besluit Versterking kwaliteit EPC(opent in nieuw venster) werd op 17 april 2024 ondertekend door de minister en op 23 april 2024 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Dit zijn de wijzigingen voor de permanente vorming voor energiedeskundigen type A

 • Bij e-learnings moet er voldoende mogelijkheid zijn voor het stellen en beantwoorden van vragen en het terugkoppelen van de resultaten van de oefeningen. Ook moet de instelling (zeker in geval van opleidingen op afstand) beschikken over een werkwijze voor het opvolgen van de aanwezigheid van de deelnemers tijdens de opleidingsonderdelen.
 • Bij een fysieke vorming of online vormingen die op een vastgelegd tijdstip plaatsvinden, wordt een afwezigheid van maximaal 20% getolereerd om onvoorziene omstandigheden waardoor deelname niet mogelijk is, op te vangen. Bij e-learnings waar gewerkt wordt met vooraf opgenomen lesmateriaal dat kan gevolgd worden op een tijdstip naar keuze, wordt deze tolerantie van 20% niet voorzien, aangezien het wel mogelijk is de volledige vorming te volgen.

Deze wijzigingen treden in werking op 1 januari 2025.

Vormingsmateriaal