Gedaan met laden. U bevindt zich op: Definitie gebouweenheid Welk EPC moet opgemaakt worden?

Definitie gebouweenheid

Een gebouweenheid is de kleinste eenheid binnen een gebouw die geschikt is voor woon-, bedrijfsmatige, of recreatieve doeleinden of een gemeenschappelijk deel is en die ontsloten wordt via een eigen afsluitbare toegang vanaf de openbare weg, een erf of een gedeelde circulatieruimte. Een gebouweenheid is in functioneel opzicht zelfstandig.

Voorwaarden

Een gebouweenheid is elke eenheid in een gebouw die

 • geschikt is voor woon-, bedrijfsmatige, of recreatieve doeleinden of een gemeenschappelijk deel is
 • over de nodige voorzieningen beschikt om zelfstandig te kunnen functioneren
 • wordt ontsloten via een eigen afsluitbare toegang vanaf de openbare weg, een erf of een gedeelde circulatieruimte.

Deze voorwaarden worden hieronder na de aandachtspunten in detail besproken.

Aandachtspunten
 • Bij de identificatie van een gebouweenheid wordt altijd de feitelijke situatie beoordeeld. De feitelijke situatie kan afwijken van de vergunde situatie.
 • Het apart verhuren of verkopen van een gebouwdeel betekent niet noodzakelijk dat dit gebouwdeel altijd een aparte gebouweenheid vormt.

 • Niet elk (losstaand) gebouw bevat ook noodzakelijk een gebouweenheid. Zo kan een gebouw nul, één of meerdere gebouweenheden omvatten. Indien het gebouw een louter ondersteunde functie heeft bij een andere gebouw(eenheid), dan wordt dit wel als een gebouw, maar niet als een aparte gebouweenheid beschouwd.
 • Gaat het niet om een aparte gebouweenheid, dan kan en mag er sowieso geen apart EPC voor opgemaakt worden.

Functioneel zelfstandig

Een gebouweenheid moet steeds zijn functie kunnen uitvoeren, zonder daarbij afhankelijk te zijn van andere eenheden.

 • Voor een residentiële eenheid (woning) moeten de volgende voorzieningen in principe aanwezig zijn:
  • woonruimte
  • eigen bad of douche
  • eigen keuken of kitchenette
  • toilet
 • Maar ook (oudere) woningen met een beperkt of geen sanitair comfort kunnen autonoom functioneren en kunnen beschouwd worden als een gebouweenheid.
 • Voor een niet-residentiële eenheid hangen de nodige voorzieningen af van de functie van de eenheid. De aanwezigheid van een eigen toilet of andere sanitaire voorzieningen kunnen een indicatie zijn voor functionele zelfstandigheid, maar vormen geen strikte voorwaarde.
 • Het kan echter voorkomen dat een gebouweenheid niet over alle nodige voorzieningen beschikt, in bouwvallige staat verkeert of casco verkocht wordt. Dit betekent echter niet dat er geen EPC moet opgesteld worden, want deze gebouwen kunnen ook beschouwd worden als een gebouweenheid
 • Gebouwdelen die dienstbaar (ondersteunend) zijn aan andere gebouwdelen kunnen geen eenheid op zichzelf vormen maar vormen samen met de gebouwdelen die ze bedienen 1 gebouweenheid.
Voorbeelden

Meer praktijkvoorbeelden vindt u op Toepassingsgebied in de praktijk.

Eigen afsluitbare toegang

Gebouweenheden beschikken over een eigen afsluitbare toegang vanaf de openbare weg, een erf of een gedeelde circulatieruimte betekent dat het afsluiten van een ander gedeelte van het gebouw de vrije toegang tot de eenheid niet mag belemmeren.

 • Er wordt gekeken naar de hoofdingang of voordeur, niet naar een secundaire toegang via bijv. een terras of garage.
 • Een deur die niet regulier gebruikt wordt, geldt niet als een eigen afsluitbare toegang, bijv.
  • nooduitgang
  • toegangsdeur die enkel gebruikt wordt voor leveringen.
 • Gemeenschappelijke circulatiegangen en inkomhallen in appartementsgebouwen zijn doorgaans gedeelde circulatieruimten. Als de gangen en trappen echter zelf deel uitmaken van een eenheid in het gebouw, dan worden ze niet aanzien als gedeelde circulatieruimten.
 • Bij collectieve woongebouwen is de gang deel van de collectieve wooneenheid en wordt deze gebruikt om van de kamers naar de gedeelde faciliteiten te circuleren. Bij het afsluiten van de collectieve wooneenheid is ook de gang niet meer toegankelijk.
  Voorbeelden

  Meer praktijkvoorbeelden vindt u op Toepassingsgebied in de praktijk.

  Gebouwenregister

  Een EPC kan slechts opgemaakt worden voor een gebouweenheid als de eenheid beschikbaar is in het Gebouwenregister. Er moet dus steeds gecontroleerd worden of het Gebouwenregister strookt met de werkelijkheid, anders kan het EPC niet of niet correct opgemaakt worden.